ندا کمالی , nedakamali67

ندا کمالی

 من آدمم... بهشت به دردم نمی خورد...
ندا کمالی , nedakamali67

ندا کمالی

مطالبدوستان 18
cloobid
nedakamali67
، 3 سال و 1 ماه و 6 روز
زن 30 ساله متاهل
فوق ليسانس ، طراح- معمار

دوستان

 • آرش اصغری , nabi_1990
 • هادی امیری , hadi595
 • جابر شهمیری , jaber_a98
 • پسر باحال تنها , arian_bahal
 • امید , nima.ny
 • س س س ا , n_alaeiyan
 • احمد فرهادی , ahmadtanha1360

رسانه ها

 • خانه معماری , khanehmemari
 • خانه اسکیس , khanehAskys
 • خانه ماکتی , khanehmaketi
 • هادیتکتورال , haditectural
 • فوتو معماری , PhotoArchitecture
 • 98 رسانه

  morebox img


تبلیغات

ندا کمالی , nedakamali67
99
ندا کمالی , nedakamali67
ندا 2 سال پیش
من آدمم... بهشت به دردم نمی خورد...
ندا کمالی , nedakamali67
فوتو معماری 2 سال پیش
ادامه
ندا کمالی , nedakamali67
فوتو معماری 2 سال پیش
ادامه
ندا کمالی , nedakamali67
فوتو معماری 2 سال پیش
ادامه