نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000

نازنین لطفا پروفایلم بخونید

 سرماخوردگی خر است
نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000

نازنین لطفا پروفایلم بخونید

مطالب
cloobid
nazi31000
، 2 سال و 7 ماه و 27 روز
زن 30 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند شهرداری


تبلیغات

نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000
اگر یک شخص غنی که به او اطمینان و اعتماد داری به تو بگوید نگران نباش
و غصه بدهی‌هایت را نخور، خیالت راحت باشد، من هستم،
ببین این حرف او چقدر به تو آرامش می‌بخشد و راحت می‌شوی.
خدای مهربان که غنی و تواناست به تو گفته است «الیس الله بکاف عبده»:
آیا خداوند برای کفایت امور بنده‌اش بس نیست؟
یعنی ای بنده من، برای همه کسری و کمبودهای دنیوی و اخرویت من هستم.
این سخن خدا چقدر انسان را راحت می‌کند و به او آرامش ‌می‌بخشد.
لذاست که فرمود: «الا بذکر الله تطمئن القلوب»: دل‌ها با یاد خدا آرامش می‌یابند.
مرحوم دولابی (ره)
ادامه
99
102
11
59
نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000
گــل نــرجــس 4 روز پیش
ادامه
466
43
199
نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000
ادامه
1156
132
450
نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000
مهدےجان
حسنت به هزار جلوه آراسته است
زیبایی ات از رونق مه کاسته است
من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم
اما تو همانی که دلم خواسته است
ادامه
219
6
73
نازنین لطفا پروفایلم بخونید , nazi31000
ادامه
243
26
99