نوید محمدی , navidsilent

نوید محمدی

 کلوب شده مسجد و محل بسیجی ها و ریا کاری و چرندیات...واسه همینه اکثریت کوچ کردن
نوید محمدی , navidsilent

نوید محمدی

مطالب
cloobid
navidsilent
، 8 سال و 8 ماه و 27 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، بورس

رسانه ها

  • دانشگاه مجازی بناب , bvu
  • نخودی ها , nokhodiha
  • تغییر برای ایران , changeclub
  • کوروب بانک کلوب , croobank
  • موسیقی الکترونیک , electronicmusic
  • 300 رسانه

    morebox img


تبلیغات

نوید محمدی , navidsilent
نوید 5 ماه پیش
کلوب شده مسجد و محل بسیجی ها و ریا کاری و چرندیات...واسه همینه اکثریت کوچ کردن
99
کامنت بنویسید...
فرهاد واحدی , farhad710
پنجشنبه 9 دی ، 12:31
ادامه
نوید محمدی , navidsilent
‏تلخ ترین خاطره دوران بچگیم این بود ک بابام شلنگ بدست دنبالم میکرد و میگفت: وایسا باهات کاری ندارم
‏پس چی میخوای پدر من؟
‏میخوای ازم بنزین بکشی؟
ادامه
نوید محمدی , navidsilent
‏یه بار دوست گیاهخوارمو دعوت کردم خونه، واسه شام ندونستم چی براش درست کنم...
در حیاط رو باز کردم گفتم داداش هرچی میل داری بردار، خونه خودته!
ادامه
نوید محمدی , navidsilent
برداشتمش انداختمش
تو یه شیشه درشو سفت بستم
جیغ میزد میگفت نكن، من احساستم...
ادامه
نوید محمدی , navidsilent
‏یبار حال نداشتم برم سرکار زنگ زدم گفتم پسرعموم فوت کرد فرداش رفتم دیدم بنر تسلیت زدن
انقدر شرمنده شدم میخواستم برم پسرعموم رو بکشم
ادامه