وطنم وطنم , navid0111

وطنم وطنم

 هنوز نگاه قدیمیت را به یاد دارم...........
وطنم وطنم , navid0111

وطنم وطنم

مطالب تصاویر 6
cloobid
navid0111
، 9 سال و 28 روز
مرد 78 ساله مجرد
يک سال کالج ، مدیرورزشگاه وکارهای حقوقی

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

وطنم وطنم , navid0111
وطنم اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
99
وطنم وطنم , navid0111
وطنم اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
وطنم وطنم , navid0111
وطنم اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
درباره من : @Linkdansh_admin آیدی تلگرام

وطنم وطنم , navid0111
کسانی که طرفدار حق طلاق برای مرد هستند که نظر اسلام در 1400 سال پیش بود آن هم موقعی که از نظر فرهنگی زنان را زنده بگور میکردند جای تعجب ندارداما در دنیای متمدن امروز آیا تصویب چنین قانونی وجاهت دارد؟باتوجه به اینکه 1400 سال پیش این قانون در شبه جزیره عربستان مردمانی با فرهنگی وحشی که غذایشان مارو عقرب وسوسمار بود و زنان را زنده به گور میکردند یا زنان بعد از غذا خوردن مردان از پسمانده غذای آنان میخوردند، برای آن سرزمین و آن مردمان قانون در شانشان بود اما این قانون برای ایرانیانی که بیش از هزار سال قبل از اسلام زنانی چون یوتاب سردار لشکر داریوش سوم که راه را بر اسکندربست وبانو اریتمیز نخستین زن دریاسالار جهان و فرمانده نیروی دریایی خشایار شاه بود و آتوسا بانوی بزرگ که فرماندهی چندین لشگرکشی داریوش را به عهده داشت ویا ارتادوخت وزیر بزرگ خزانه داری سلسله اشکانی ویا آذرمی دوخت دختر خسرو پرویز که بر چند کشور آسیا فرمانروایی کرد ویا آذر آناهید که زنی که نامش بارها در کعبه زرتشت آمده ویا پرین ،بانوی دانشمند ایرانی که برخی از کتابهایش در حمله تازیان عرب به ایران از بین رفته ویا زربانو دختر رستم جنگ جوی ایرانی،آزاد کننده زال از زندان ویا فرخ رو، وزیر ایرانی ویا ملکه کاساندان فقید همسر کوروش پیامبر ویا گرد آفرین جنگ جو که با سهراب مبارزه کرد ویا اریاتس، سردار هخامنشی ویا گردیه خواهر بهرام چوبینه وهمسر دلاور خسروپرویز ویا هلاله پادشاه زن ایرانی مادر داراب که بدون کوچکترین گزارشی از ظلمش در تاریخ 30 سال پادشاهی کرد ویا پوران دوخت،بیست وپنجمین پادشاه ساسانی و هزاران زن شیر مرد ایران زمین، آیادر فرهنگی با وجود چنین زنانی در آن جامعه که زنانش پا به پای مردان وگاهی بیشتر از آنها پیش رفتند درست است حق طلاق با مرد باشد یا دیه زن نصف مرد ویا ارث زن نصف مرد باشد؟ نه هرگز نباید شان زنان بزرگ ایران هم شان زنان عرب بحساب آید زیرا زنان ایرانی نه تنها از زنان عرب از حیث فهم وعلم برترندبلکه خیلی برتر از مردان عرب هستند پس قوانین باید برطبق مقتضای زمان ومکان وهم شان انسانهای آن فرهنگ باشد.
ادامه
وطنم وطنم , navid0111
روباه عرب چنگ نزن ایران را,
این خاک هزارپاره ی شیران را,

حتی به بهشت تونخواهم بخشید,
خاکستری ازآتش این بستان را,

ننگ است ملخ خوارچنین خش بکشد,
خش روی نجابت سیاوش بکشد,

ای کاش خشایارشبی برگردد,
تاخاک ریاض رابه آتش بکشد,

ایران من امروزاگرویران است,
درگیرخرافه های بی بنیان است,

ای هموطنم کعبه ی مقصود تویی,
این ره که تومیروی به ترکستان است,

ای قوم عرب اجنبی ناخوانده,
تاریخ مرانحسی توسوزانده,

رفتی به درک,ولی چراتاامروز,
فرهنگ تودرکشور من جامانده؟؟؟
ادامه