نوازش   , navazesh...

نوازش

 " دلتنگم "....  گفتنی هایم همین قدر کوتاه اند و همین قدر عمیق !!
نوازش   , navazesh...

نوازش

مطالب
cloobid
navazesh...
، 4 سال و 3 ماه و 22 روز
زن 77 ساله متاهل
زير ديپلم ، ...


تبلیغات

نوازش   , navazesh...
نوازش 11 ساعت پیش
" دلتنگم " گفتنی هایم همین قدر کوتاه اند و همین قدر عمیق !!
99
4
2
نوازش   , navazesh...
9 ساعت پیش
ادامه
سکوت , ahmadraky
جمعه 30 شهریور ، 23:04
ادامه
نوازش   , navazesh...
اصلا"
حسین
جنس غمش فرق میکند...
ادامه
5
2
نوازش   , navazesh...
9 ساعت پیش
ادامه
سـلوت ارامش , s.salvat50
جمعه 30 شهریور ، 09:23
لایك
ادامه
نوازش   , navazesh...
من
پر از زخمم
مرهم اگر هستی
بیا.....
ادامه
26
13
2
نوازش   , navazesh...
جمعه 30 شهریور ، 22:00
سپاس..
ادامه
سـلوت ارامش , s.salvat50
جمعه 30 شهریور ، 09:23
لایك
ادامه
نوازش   , navazesh...
چهارشنبه 28 شهریور ، 14:01
خشت بر خشت
زوایای جهان گردیدم...
منزلی امن تر از
گوشهء تنهایی نیست...
#طالب آملی
ادامه
نوازش   , navazesh...
نوازش 3 هفته پیش
پر از تنهایی ام ، کاش بودی ....
30
10
نوازش   , navazesh...
چهارشنبه 14 شهریور ، 21:01
ادامه
شبان دانش , shamsp
چهارشنبه 14 شهریور ، 21:00
حضورم همان یاداست هستم
ادامه
کامی م  ک , mkamy
چهارشنبه 14 شهریور ، 18:07
پر از تو ام اما تنها . . کاش بودی دمی بی همتا . .!!! م . ک . . .کامی
ادامه