نسیم , nasima203

نسیم

  برڪـہ اے گفت بـہ خود ، ماـہ بـہ من خیرہ شدہ است ماـہ خندید ڪـہ من چشم بـہ خود  دوختـہ ام  
نسیم , nasima203

نسیم

مطالبدوستان 4
cloobid
nasima203
، 2 سال و 1 ماه و 14 روز
زن 21 ساله مجرد
يک سال کالج ،

دوستان

 •  , t.m1376
 • نیهاد زمان , ormato
 • پریسا  , tannazpanahi23
 • مهدی آیدین , kakoli24


تبلیغات

نسیم , nasima203
8 ساعت پیش
ادامه
99
کامنت بنویسید...
نسیم , nasima203
28 دقیقه پیش
یس یس حسین اقاتنکس عسلی
ادامه
 , t.m1376
46 دقیقه پیش
ادامه
فرهاد علیزاده , sinatanhai
1 ساعت پیش
حرف خوبی زدید
ادامه
نسیم , nasima203
9 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
نسیم , nasima203
2 ساعت پیش
ادامه
آرش , arm601
2 ساعت پیش
ادامه
فرهاد علیزاده , sinatanhai
2 ساعت پیش
ادامه
نسیم , nasima203
9 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
نسیم , nasima203
28 دقیقه پیش
تنکس تنکس عسلی
ادامه
 , t.m1376
45 دقیقه پیش
این خیلی باحال بود نسیم
ادامه
نسیم , nasima203
همـہ آدم‌هاے خوبِ زندگے "یڪ طرف"
اما آنڪـہ سكوتت را میے فهمد چیز دیگرے است.
در زمانه‌اے ڪـہ شاید حرف‌هایت را ڪمتر ڪسے
درڪ ڪردہ باشد،
شنیدنِ سڪوت از چشمهایت كارِ هركسے نیست.
همـہ آدم‌هاے خوبِ زندگى همانقدر خوب‌اند و دوست داشتنے
اما
بعضیها جورے نگاهت را مے خوانند
ڪـہ خودت انگشت بـہ دهان مے مانے !
ادامه
کامنت بنویسید...
سارا , angel6200
3 دقیقه پیش
نشیم دیگ لایک دالیییی
ادامه
نسیم , nasima203
4 دقیقه پیش
ادامه
سارا , angel6200
10 دقیقه پیش
ادامه