کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
ناصر حکیمی , naserhakimi

ناصر حکیمی

 زندگی چشمه لذت است اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد چاهها همه زهرآگینند!
ناصر حکیمی , naserhakimi

ناصر حکیمی

مطالبدوستان 4
cloobid
naserhakimi
، 6 سال و 2 ماه و 1 روز
مرد 39 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، آزاد

دوستان

  • حمید  احمدزاده , hamidit

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • شنا , shenaclub
  • نیچه , nietzscheclub
  • جامعه شناسی , jameashenasi


تبلیغات

ناصر حکیمی , naserhakimi
ناصر 6 سال پیش
زندگی چشمه لذت است اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد چاهها همه زهرآگینند!
99
ناصر حکیمی , naserhakimi
ناصر 6 سال پیش
خودت باش. از اینها که اکنون در انجام آنی، در اندیشه آنی، در اشتیاق آنی، هیچ یک از آن تو نیست.
ناصر حکیمی , naserhakimi
6 سال پیش
خودت باش. از اینها که اکنون در انجام آنی، در اندیشه آنی، در اشتیاق آنی، هیچ یک از آن تو نیست.
ادامه
ناصر حکیمی , naserhakimi
ناصر 6 سال پیش
هرگاه در راه چون خودی یا برتر از خودی نیابی آن به که تنها به ره روی ابلهان را نشاید به همراهی گزیدن
ناصر حکیمی , naserhakimi
ناصر 6 سال پیش
هرچه بالاتر روی چشم حسود تو را تنگ تر می نگرد و آنکه پرواز می کند بیش از همه منفور است