پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz

پـــرنسس نُقره ای

پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz

پـــرنسس نُقره ای

مطالبدوستان 1702
cloobid
nargesenaz
، 12 سال و 29 روز
زن -8603 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

 • آرش آریانا , aaryana
 • علی اریان , ardalans
 • حسام , ronaldo
 • آرش تدین , ar_t
 • 1702 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • دانشجویان , portal_university
 • میکروفون طلایی , golden_mic
 • 11 رسانه

  morebox img


تبلیغات

پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz
سـتاره ها،
اشڪ هاے ما هسـتند...
شبـــ ها را،
ما روشـــــن نگه مـــــی داریـــــم!
ادامه
99
پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz
عشق؛
آدم را به جاهای ناشناخته می برد
مثلا به ایستگاه های متروک،
به خلوت زنگ زده ی واگن ها،
و به شهری که
فقط آن را در خواب دیده...
وقتی عاشق شدی
ادامه این شعر را تو خواهی نوشت...
ادامه
پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz
کنار دریاعاشق باشی
عاشق ترمی شوی
و اگر دیوانه ،دیوانه تر
این خاصیت دریاست
به همه چیز
وسعتی از جنون می بخشد
ادامه
پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz
رسیدن به تو

رسیدن به بهترین قسمت رویاهاست

لبخندی که از دیدنت

بر چهره ها می نشیند

شعر است ..
ادامه
پـــرنسس نُقره ای  , nargesenaz
وقتی کسی حرف از رفتن می زند
مدت هاست رفته
فقط می‌خواهد مطمئن شود
چیزی از خودش در شما جا نگذاشته باشد
کمک کن چمدانش را ببندد و برود!
ادامه