فرشته  , namardy

فرشته

 بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد... پیشاپیش سال نو مبارک
فرشته  , namardy

فرشته

مطالب تصاویر 33
cloobid
namardy
، 6 سال و 7 ماه و 12 روز
زن 30 ساله مجرد
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

33 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

فرشته  , namardy
فرشته 1 هفته پیش
بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد... پیشاپیش سال نو مبارک
99
کامنت بنویسید...
وحید رضوی , vahidreza14
7 ساعت پیش
سال نو شما هم مبارک
ادامه
مسعود حسینی , masoud13941394
یکشنبه 6 فروردین ، 11:45
سال نو شما هم مبارک و زندگیتون بهاری
ادامه
فرشته  , namardy
فرشته 2 هفته پیش
صعود به اورست 13 روز به طول می انجامد،اما سقوط از آن "8 ثانیه" ساختن روابط مدتها به طول می انجامد اما از بین بردن آن در چند ثانیه!
کامنت بنویسید...
 , mason_new
یکشنبه 22 اسفند ، 15:19
ادامه
فرشته  , namardy
یکشنبه 22 اسفند ، 15:19
tnx
ادامه
 , mason_new
یکشنبه 22 اسفند ، 15:18
لایک
ادامه
فرشته  , namardy
فرشته 2 هفته پیش
8 مارس روز جهانی زن مبارک
کامنت بنویسید...
یکی هست , 65pesaretak
یکشنبه 22 اسفند ، 11:21
قربانت
ادامه
فرشته  , namardy
یکشنبه 22 اسفند ، 11:21
mrc
ادامه
یکی هست , 65pesaretak
یکشنبه 22 اسفند ، 11:17
لاااااااااااااااااااااااایک
ادامه
فرشته  , namardy
دریک روز برفی زن جوانی بالباس کرمی درجاده رانندگی میکرد ناگهان لاستیک ماشین پنچرشد وزن ناچار شد ازماشین پیاده شودتاازراننده گان دیگر کمک بگیرد

اتومبیلها پی در پی رد میشد وهیچ توجه ای به زن نمیکردند وحدود چهل وپنج دقیقه زن برای کمک ایستاده بود ولی هیچکسی برای کمک او ازاتومبیلش پیاده نشد

بلاخره یک ماشین بسیارقدیمی کنار زن ایستاد ومرد جوانی پیاده شد .
زن درابتدا خیلی ترسیده بود ولی برخود مسلط شد مرد بابسیار مودبانه پرسید خانم چه کمکی میتوانم ؟

زن توضیح داد که ماشینش پنچر شده و هیچ کسی برای کمکش پیاده نشد
مرد جوان از او خواست تا داخل ماشین منتظر باشد چون دقیقه های زیادی برروی خیابان در سرما مانده است ...

دقایقی گذشت ومرد برف روی شیشه را پاک کرده گفت درست شد.
زن اضافه از پول پنچرگیری را برداشت وبسوی مرد کرد وگفت تشکر که کمکم کردی

مرد جوان ، پول را باادب بطرف زن برد وگفت این کاررا فقط بخاطر خدا انجام داده ام اما درعوض خواهشی دارم لطفا آخرین کسی نباشید که کمک کند.
ازهم خداحافظی کردند ومرد سوار ماشین خود شد ورفت

زن که بشدت گرسنه شده بود طرف اولین رستوران به راه افتاد.
بداخل رستوران نشسته بود که زن جوانی که ماه های اخیر بارداری اش بود بالباس گارسونی بطرفش آمد وبه مهربانی پرسید چه میل دارید ؟

زن غذای 80دالری سفارش داد وپس ازینکه غذارا تمام کرد یکصد دلار را به زن داد
زن گارسون رفت تا بیست دلار را بیاورد
زمانیکه آمد زن رفته بود ویک یاداشتی روی میز گذاشته بود که درآن نوشته بود آن بیست دلار وچهارصد دلار که زیر دستمال کاغذی است بردار تا هنگام زایمان دچار مشکل نشوی ودرعوض سعی کن آخرین کسی نباشی که کمک میکند

شب شوهر زن جوان محزون بخانه آمد ورو سوی خانمش کرد وگفت امروز هیچ کار نبود واینک زایمان توهم نزدیک است پول زایمان را ازکجا بیاریم درحالیکه جز یک ماشین کهنه دیگر هیچ چیزی نداریم

زن باکمال تعجب ماجرای آن روز را بیان کرد که زن شیکی بالباس کرمی وارد رستوران شده بود و420دالر برایش کمک کرد و درعوض خواست تا آخرین کسی نباشد که کمک میکند ...

قطره ای اشک از گوشه چشم مرد فرو ریخت وبرای همسرش تعریف کرد که امروز صبح کنار جاده این زن رافقط بخاطر خدا کمک کرده بودم وازاو خواستم که آخرین کسی نباشد که کمک میکند ...

اینجاست که میگن باهردست که بدهی باهمان دستم میگیری
گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم مهربان باشیم اما نیستیم

چقدر میتوانیم باگذشت باشیم اما نیستیم
گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم کنار هم باشیم ولی ازهم فاصله میگیریم
چقدر میتوانیم دل بدست آوریم اما دل میسوزانیم

یادمان باشد که این نیکی است که دوباره به خود ما برمیگردد ...
ادامه
فرشته  , namardy
ﮐﺴـــﯽ ﻏـــُﺮﻭﺭِ ﮔُـــﺮﮒ ﺭﺍ ﺩَﺭڪ ﻧـَﮑـــَﺮﺩ...

ﻣـــَﺮﺩﻡ ﻋﺎﺷـــﻖ ﺳـﮕـــﻬﺎﯾــﯽ ﻫـﺴــﺘﻨـﺪ....

ﮐــہ ﺑـہ ﭘـﺎﯾـﺸـــــﺎڹ ﻣﯽ ﺍُﻓـﺘـَﻨــﺪ ﻭ ﺩُﻡ ﺗـــِﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫـﻨـــﺪ!
ادامه
کامنت بنویسید...
یکی هست , 65pesaretak
یکشنبه 22 اسفند ، 11:21
قربانت
ادامه
فرشته  , namardy
یکشنبه 22 اسفند ، 11:20
mrc
ادامه
یکی هست , 65pesaretak
یکشنبه 22 اسفند ، 11:17
لااااااااااااااااااااایک
ادامه