, mozhgan7861

mozhgan

  , mozhgan7861

mozhgan

مطالب تصاویر 12
cloobid
mozhgan7861
، 2 سال و 1 ماه و 24 روز
زن 19 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

آلبوم تصاویر

12 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

  , mozhgan7861
همیشه روی پای خود بایستید ! زنی به مشاور خانواده گفت :
من و همسرم زندگی کم نظیری داریم ؛
همه حسرت زندگی ما رو میخورند.
سراسر محبّت, شادی, توجّه, گذشت و هماهنگی.
امّا سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.
پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم,
چه کسی را نجات خواهی داد؟
و او بی درنگ جواب داد: معلوم است, مادرم را ؛
چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم کشیده!
از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟
مشاور جواب داد :
شنا یاد بگیرید !
همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب......
به جای بالا بردن انتظار خود از دیگران ،توانایی خود را افزایش دهید ....
ادامه
99
  , mozhgan7861
"غصه هایت"را با "قاف" بنویس که هرگز باورشان نکنی،آنگاه فقط"قصه"است و بس...
ادامه
  , mozhgan7861
تصویر آلبوم از Simba 3 هفته پیش

  , mozhgan7861
تصویر آلبوم از Simba 3 هفته پیش

  , mozhgan7861
تصاویر آلبوم از mozhgan 1 ماه پیش