بنده ای ناشناس , moslamshohlibor

بنده ای ناشناس

  خدایامیگویندحکمت بود……….قسمت بود....... من معنی قسمت وحکمت را نمیدانم تومعنای طاقت را میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنده ای ناشناس , moslamshohlibor

بنده ای ناشناس

مطالب
cloobid
moslamshohlibor
، 9 سال و 1 ماه و 15 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ، کارشناسی تست واسه ارشد

رسانه ها

 • زندگی به شرط خنده , doostaykhoob
 • اتاق گفتگو , chatroom
 • 145 رسانه

  morebox img


تبلیغات

بنده ای ناشناس , moslamshohlibor
خدایامیگویندحکمت بود……….قسمت بود....... من معنی قسمت وحکمت را نمیدانم تومعنای طاقت را میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
99
بنده ای ناشناس , moslamshohlibor
رویایی هست که شاید هرگز تعبیر نشود " آری رویای با تو بودن "
  کامنت بنویسید...
  محمود پورفخرآبادی , mahmud56
  یکشنبه 14 تیر ، 12:53
  ali bod
  ادامه
  بنده ای ناشناس , moslamshohlibor
  بنده ای ناشناس اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
  بنده ای ناشناس , moslamshohlibor
  بنده ای ناشناس اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
  بنده ای ناشناس , moslamshohlibor
  بنده ای ناشناس اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
  وضعيت تاهل : متاهل