متین سنائی , morteza9265

متین سنائی

  قُل اَعوذ و بِرب تنهایی،  ما کجا و کجا شکیبایی؟!
متین سنائی , morteza9265

متین سنائی

مطالب
cloobid
morteza9265
، 10 سال و 2 ماه و 10 روز
مرد 78 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

متین سنائی , morteza9265
متین 22 ساعت پیش
قُل اَعوذ و بِرب تنهایی، ما کجا و کجا شکیبایی؟!
99
متین سنائی , morteza9265
متین 5 روز پیش
در من عجیب ریشه دوانده ست مهر او زورم به این درخت ِتناور نمی‌رسد...
متین سنائی , morteza9265

ماهى به آب گفتا ،
من عاشق تو هستم..
از لذت حضورت ،
مى را نخورده مستم!!
آیا تو میپذیرى ،
عشق خدائیم را ؟..
تا این که بر نتابى ،
دیگر جدائیم را؟!!

آب روان به ماهى ، گفتا که باشد اما..
لطفا بده مجالى ، تا صبح روز فردا!!

باید که خلوتى با ، افکار خود نمایم..
اینجا بمان که فردا ، با پاسخت بیایم!!

ماهی قبول کرد و ، آب روان گذر کرد..
تنها براى یک شب ، از پیش او سفر کرد!!

وقتى که آمدش باز ، تا این که گوید آرى..
یک حجله دید و عکسى ، بر آن به یادگارى!!

خود را ز پیش ماهى ، دیشب که برده بودش..
آن شاه ماهى عشق ، بى آب مرده بودش!!

نالید و یادش افتاد ، از ماهى آن صدایی..
وقتى که گفت با عشق ، میمیرم از جدایى!!

ای کاش آب می ماند ، آن شب کنار ماهی..
ماهی دلش نمی مرد ، از درد بی وفایی!!

آری من و شما هم ، مانند آب و ماهی..
یک لحظه غفلت از هم ، یعنی همین جدایی!!..
ادامه
متین سنائی , morteza9265
متین 6 روز پیش
باران نمكى‌ست كه روى جاى خالى‌ات می‌ریزد... عجیب می‌سوزاند!
کامنت بنویسید...
 میس سین  , nilili
دوشنبه 27 فروردین ، 12:55
بارون خیلیم خوبه اصلا هم نمیسوزاند!!
ادامه
متین سنائی , morteza9265
مثل شربت‌های تلخ کودکی‌هایم شدی!
ناگوارایی ولی من را مداوا می‌کنی
ادامه