غمزه اریانا , monna

غمزه اریانا

 باز هم بلند شو... ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که بزور سرپایش نگه داشته اند  زیبا تر است...
غمزه اریانا , monna

غمزه اریانا

مطالب
cloobid
monna
، 12 سال و 1 ماه و 8 روز
زن 37 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

  • خوشتیپ ها , handsome_guys
  • شبکه قرآن , qurantv_ir
  • مخاطب خاص , mokhatab_kh_a_s
  • سخن استاد , speechmaster
  • همسایه , Hamsayeh
    معاونهمسایه
  • 494 رسانه

    morebox img


تبلیغات

غمزه اریانا , monna
حکایتی است که روزی ملایی از کنار گازرها (رختشورها) می گذشت که پارچه های سفید را شسته و آنها را پهن کرده بودند. سگی را دید که در کنار پارچه ها راه می رود و بدنش با آنها تماس پیدا کرد. رو به یکی از آنها کرد و گفت :
"سگ پارچه ها را نجس کرده - او را دور کن وپارچه ها را تطهیر کن" .
رختشور که دید پس از مدتی تحمل رنج و زحمت و شستن و پهن کردن و هم اکنون که پارچه ها نزدیک به خشک شدن هستند مجبور به دوباره کاری است رو به ملا کرد و گفت :
"حاج آقا این حیوان سگ نیست و ان شاالله بز است."
ملا گفت : " مگر چشمت ایراد دارد و نمی بینی سگ است ؟"
رختشور گفت : "خیر انشاالله بز است.!"
ملا سنگی برداشت و به طرف سگ نگونبخت پرتاب کرد .
سنگ به سگ خورد و سگ از درد شروع کرد به واق واق کردن.
رو به رختشور کرد و گفت : نگفتم ؟ کر که نیستی - صدایش را شنیدی ؟
رختشور لبخندی زد و گفت : "قدرت خدا را ببین که بز صدای سگ در می آورد"
ادامه
99
غمزه اریانا , monna
مثبت اندیشی

هر کاری که انجام میدهی ،حتی آب دادن به گلدان. ''آن لحظه''مهمترین و با شکوه ترین کاری است که قادر به انجام آن هستی.
چون واقعیت زندگی این است : حضور تو و جاری شدنت در ''زمان حال'' اگر این را عمیقا درک کنی ، تمام کارهای روزمره ات تبدیل به اعمالی سرورانگیز و معنوی میشوند. و هر کاری که انجام دهی تو را پر انرژی تر و هشیار تر میکند....
ادامه
غمزه اریانا , monna
زن و شوهری می خواستند به دیدار دوستی بروند که در چند کیلومتری خانه ی آنها زندگی می کرد. در راه به یاد آوردند باید از پلی قدیمی بگذرند که ایمن به نظر نمی رسید. با یادآوری این موضوع زن دچار تشویش و نگرانی شد و از شوهرش پرسید: با آن پل چه کنیم؟ من نمی خواهم از روی آن بگذرم. قایقی هم در آنجا نیست که ما را به آن سوی رودخانه ببرد. مرد گفت: آه، من به فکر این پل نبودم. به راستی این پل برای عبور خطرناک است. فکرش را بکن، ممکن است وقتی ما از روی آن عبور می کنیم، فرو بریزد و ما در رودخانه غرق شویم. زن ادامه داد: یا فکرش را بکن، تخته ی پوسیده ای قدم بگذاری و پایت بشکند. در آن صورت چه کسی از من و بچه ها مراقبت خواهد کرد؟ مرد با وحشت گفت: نمی دانم اگر پای من بشکند چه بر سر ما خواهد آمد. شاید از گرسنگی بمیریم.

این گفت و گو همچنان ادامه داشت. زن و شوهر، هر دو نگران بودند و انواع بلاها و حوادث ناگواری را که ممکن بود برای آنها پیش بیاید، تصور می کردند، تا سرانجام به پل رسیدند. اما در اوج نا باوری دیدند که پل جدیدی به جای پل قبلی ساخته شده است و به سلامت از آن عبور کردند.

نگذار موریانۀ نگرانی بنای زندگی ات را ویران کند.
ادامه
غمزه اریانا , monna
خوشتیپ ها 2 روز پیش
ادامه
غمزه اریانا , monna
در دهکده ای یکی از کشاورزها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای میشد که از آن مسیر رد می شدند. به محض این که ماشینی سر می رسید ، سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد ، سعی می کرد تا از آن ماشین جلو بزند.

روزی همسایه آن کشاورز از او پرسید : فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از این ماشین ها سبقت بگیرد ؟
کشاورز پاسخ داد : این موضوع مهم نیست. آنچه مهم است این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد چه چیزی به دست خواهد آورد ؟

بهتر است در زندگی به دنبال اهداف با ارزش باشید.
ادامه