محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

 مشروب نمیخورم ونخواهم خورداما بہ دائم الشرب ها بگویید:بنوشندبہ سلامتے سگها کہ تاپارس آخرشان وفادار میمانند نہ آنکہ دَمَش وفاست وبازدمش خیانت
محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

مطالب
cloobid
mohsen_iu
، 5 سال و 4 ماه و 14 روز
مرد 66 ساله مجرد
ليسانس ، خدمات کامپیوتری


تبلیغات

محسن ستاری , mohsen_iu
سعی نکن متفاوت باشی؛
فقط «خوب» باش...

این روزها خوب بودن، به اندازه کافی متفاوت است!!!

ادامه
99
36
3
24
محسن ستاری , mohsen_iu
زیر صفر 3 هفته پیش
44
2
22
محسن ستاری , mohsen_iu
عروسی های دهه 60
شما که یادتون نمیاد:D
ادامه
205
113
87
محسن ستاری , mohsen_iu•★❤ به ᓆـلــــب ایــراטּ اᓆـتـכا ڪنیـכ ❤★
ادامه
426
39
381
محسن ستاری , mohsen_iu
ادامه
3142
383
1516