محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

 مشروب نمیخورم ونخواهم خورداما بہ دائم الشرب ها بگویید:بنوشندبہ سلامتے سگها کہ تاپارس آخرشان وفادار میمانند نہ آنکہ دَمَش وفاست وبازدمش خیانت
محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

مطالب
cloobid
mohsen_iu
، 5 سال و 3 ماه و 15 روز
مرد 66 ساله مجرد
ليسانس ، خدمات کامپیوتری


تبلیغات

محسن ستاری , mohsen_iu•★❤ به ᓆـلــــب ایــراטּ اᓆـتـכا ڪنیـכ ❤★
ادامه
99
425
39
381
محسن ستاری , mohsen_iu
ادامه
3100
377
1507
محسن ستاری , mohsen_iu
تقدیر و تشکر از زنی که مردانه
در کنار بابا رجب ایستاد!

وقتی همه طردش کردند
آرام جانش بود
و وقتی نفس کشیدن برایش سخت شد؛
نفسش شد...

ادامه
84
9
64
محسن ستاری , mohsen_iu
هر کسی را بهر کاری ساختند...

این ضرب المثل ماست،
اما ظاهرا اونا بهش بهتر عمل کردند ...
ادامه
99
17
58
محسن ستاری , mohsen_iu
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .

ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ ، ﻣﺜﻞ . . .
ﺁﺑِﺮﻭ
ادامه
56
3
21