مســــــــــــــعـود  , modern_masoud

مســــــــــــــعـود

 بعد از یکسال برگشــــتم
مســــــــــــــعـود  , modern_masoud

مســــــــــــــعـود

مطالب تصاویر 145
cloobid
modern_masoud
، 7 سال و 3 ماه و 3 روز
مرد 77 ساله متاهل
فوق ديپلم ، کارشناس آی تی اس

آلبوم تصاویر

145 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • طلای سبز رفسنجان , greengoldraf
 • 424 رسانه

  morebox img


تبلیغات

پریا شیفته , 22421369
آدمهایى هستنند که وجودشان در زندگیت نور امید است…

به راستى شاهکار خلقت خدا هستند…

وجودشان تنت را گرم و ته دلت را قرص مى کند…

گاهى زبان هم در برابر تعریف تمجیدشان قاصر مى شود…

انگارى که الهه ى عشق هستند و واژه ى فرشته هم براى آنها اندک است…

آدمهایى که براى آفرینششان باید دست به آسمان برد و خدا را شکر کرد…
ادامه
99
مســــــــــــــعـود  , modern_masoud
نجاری بود که زن زیبایی داشت
که پادشاه را مجذوب خود کرده بود
پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را
فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد .
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب .
پروردگارت یگانه است و درهای گشایش بسیار
کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش سنگین شد و خوابید .
صبح صدای پای سربازان را شنید.

چهره اش دگرگون شد و با نا امیدی، پشیمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دریغا باورت کردم .
با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا سربازان زنجیر کنند.

دو سرباز با تعجب گفتند :
پادشاه مرده و از تو میخواهیم تابوتی برایش بسازی .
چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت .

فکر زیادی انسان را خسته می کند .
درحالی که خداوند تبارک و تعالی مالک و تدبیر کننده کارهاست
ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن
یا خواب می مانی
یا از زندگی عقب ....
ادامه
مســــــــــــــعـود  , modern_masoud
مســــــــــــــعـود اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
مســــــــــــــعـود  , modern_masoud
مســــــــــــــعـود اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
تولد : 1/فروردین/

تولد : 10/مرداد/1369