محمد اکبری , mnakbari

محمد اکبری

محمد اکبری , mnakbari

محمد اکبری

مطالب
cloobid
mnakbari
، 6 سال و 5 ماه و 22 روز
مرد 39 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند


تبلیغات

محمد اکبری , mnakbari
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
شغل : کارمند

99
محمد اکبری , mnakbari
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
نام انگلیسی : mohamad

محمد اکبری , mnakbari
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
تولد : 16/اسفند/1358

محمد اکبری , mnakbari
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
تولد : 1/فروردین/

تولد : 16/اسفند/1350

تولد : 16/اسفند/1350

محمد اکبری , mnakbari
از فرمایشات گوهربار حضرت علی (ع) : انسانها چنان زندگی میکنند که گویا هرگز نخواهند مرد و چنان میمیرند که گویا هرگز زنده نبوده اند.
ادامه
کامنت بنویسید...
نادر بهاری , gohary
دوشنبه 25 اردیبهشت ، 16:34
مینویسی......
خط میزنی.....
پاره میکنی.....
آنقدر حرفهای دلت سنگینند که
برای گفتنشان
برای نوشتنشان
باید تمام کاغذ ها دنیا را سیاه کنی، خط بزنی، پاره کنی...
ادامه
نادر بهاری , gohary
پنجشنبه 11 آذر ، 17:57
درود خوب گفته آقا اما گوش شنوا کم
ادامه