منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1

منصوره مرگان ازغدی

منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1

منصوره مرگان ازغدی

مطالب
cloobid
mmorgan1
، 3 سال و 7 ماه و 26 روز
زن 56 ساله متاهل
ليسانس ،

رسانه ها

 • جهادگران , jahadgaran
 • مدیریت جبهه جهادگران مجازی , khosravi_cjf
 • 131 رسانه

  morebox img


تبلیغات

منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1
اختلاف مدافعان و منتقدان برجام

بر سر "عقل" است!

ادامه
99
منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1
پیامبر مهربانی(ص):

هر کس کودک گریان خود را راضی کند تا آرام شود،‌
خداوند از بهشت آنقدر به او می دهد تا راضی شود. ♡❤

ادامه
منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1
امام علی(ع):

به خدا قسم
اگر تمام آسمانها و زمین را به من بدهند
تا پوست دانه ی جوی را به ستم از مورچه ای بگیرم،
هرگز چنین نخواهم کرد...

ادامه
منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1
شهیدان علیمحمدی و شهریاری هم نابغه بودن هم فیزیکدان،

برای اونها هم هشتگ میزنی

یا فقط نابغه خوب، نابغه خارج از کشوره؟
ادامه
منصوره مرگان ازغدی , mmorgan1
سرانجام صبر
▀▀▀▀▀▀▀▀▀
صبر کلید رسیدن است ...
و کامیابی،
سرانجام کسی است که صبر می کند.
ادامه