میتی جیگر , mitijoon500

میتی جیگر

 http://www.cloob.com/life_perspolis رسانه من ، رسانه شما
میتی جیگر , mitijoon500

میتی جیگر

مطالب
cloobid
mitijoon500
، 5 سال و 7 روز
زن 30 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

میتی جیگر , mitijoon500

گاهی که دلـــــ❤️ــــــت
شور کسی را مےزند

✨و اضطراب
فرصت نفس کشیدن را از تو می گیرد

آرام زمزمه کن:

✨❣فَاللّهُ خَیرٌ حافظاً
و هو أرحـَمُ الراحمین❣✨
ادامه
99
40
4
30
میتی جیگر , mitijoon500
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ میشوی

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ میشود؛

ﺧﻮﺩﺕ،

ﻏﻤﺖ،

ﻣﺸﮑﻠﺖ،

ﻏﺼﻪ ﺍﺕ،

هوای ﺷﻬﺮﺕ،

حتی ﺩﺷﻤﻨﺖ!
.
انسانهای ﺳﺎده بوی ﻧﺎﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ میدهند . . .
ادامه
13
3
13
میتی جیگر , mitijoon500
انسانها زود پشیمان می شوند

گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان شده باشد

زیرا که مهربانی
منطقی ترین گفت و گوی زندگیست
ادامه
24
3
15
میتی جیگر , mitijoon500
الهی آمین
ادامه
28
8
31
میتی جیگر , mitijoon500
ﺁﻣﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻦ
ادامه
399
100
202