مینا صفری میباشم , mina_safari10

مینا صفری میباشم

 tnx az hame oonayy ke tavalodamo tabrikidan
مینا صفری میباشم , mina_safari10

مینا صفری میباشم

مطالب
cloobid
mina_safari10
، 9 سال و 2 ماه و 4 روز
زن 27 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

رسانه ها

  • بروبکس , barobax
    معاونبروبکس
  •  دخترای خوشگل , dokhtaraykhoshgel
  • 52 رسانه

    morebox img


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
mina_safari10
، 9 سال و 2 ماه و 4 روز

نام

مینا صفری میباشم ، mina betoche

درباره من

من شاخ تر از اونیم که تو فکر میکنیــــــــــــــــ... :دیــــــ...
BF دارم اوکیــــــــــ...؟؟پس:
عمرا بتونی مخ منو بسنی فمیدیــــــــــ... :دیـ...
عکس خودمم هست سوال نکن پسر جونـــــــــ... :-?:دیــــ...
کار داشتی فقط یادداشت بزارــــــــــــ... :ایکســــــ...

________________________68888.__________________ . _______________________.8888888881________________ . ______________________8888888888888_______________ . _____________________.88888888888888_.____________ . _____________________88888888888888885____________ . _____________________888888888888888888.__________ . ____________________8888888888888888888888._______ . ____________________8888888888888888888_.88588____ . ________________888888888888888888888888._________ . _______________6888888888888888888888858._________ . _______________88888888888888888888888868_________ . ______________8888888888888888888888888.__________ . ___________._888888888888888888888888885__________ . ____________8888888888888888888888888588._________ . ____________88888888888888888888888886881_________ . ___________68888_88888888888888888885___._________ . __________.8888..8888888888888888888______________ . __________.8888__8888888888888888888______________ . ___________88888_6888888888888888888______________ . ___________.8888._888888888888888888______________ ____________:8888.8888888888888888888...__________ _____________688856888888888888888888886__________ . ______________6888888888888888888888888888________ . _______________888888888888888888888888888________ . ________________8888888888888888888888888_________ . ______________..8888888888888888888888885_________ . _______________88888888888888888888888888_________ . ______________688888888888888888888888888_________ . ______________88.88888888888___8888888881_________ . ________________88888888888_.__.88888888._________ . _______________18888888888______68888888__________ . ______________.8888888888..______8888888__________ . ______________8888888888.________8888888._________ . _____________.888888888__________.8888886_________ . _____________.88888888____________8888888_________ . _____________68888888____________.8888888_________ . _____________8888888.____________._888888:________ . ____________8888888._______________8888888._______ . ___________.8888888________________:888888________ . ___________6888888__________________6888886_______ . __________.888888.___________________888888_______ . __________6888888____________________888888.______ . __________8888885____________________.888886______ . __________888888______________________888888______ . __________888888______________________888888______ . _________588888________________________88888______ . _________88888_._______________________88888______ . _________88885__________________________8888______ . _________8888___________________________8888______ . ________.888.___________________________6888______ . ______..8888____________________________88888.____ . _______.6888____________________________8888_.____ .

وضعیت

زن مجرد

محل سکونت

Iran ، In His Heart

تحصيلات

ديپلم دبيرستان

دین

اسلام

تاریخ عضویت

25 فروردین 1388 ساعت 18:32