علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 2 سال و 9 ماه و 15 روز
مرد 54 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
آس و پاس 2 روز پیش
ادامه
99
98
72
65
علی موثق , midorinco
جانوران بت نمیپرستند
قلدر نمیتراشند
و به کثافتکاریهای خودشان نمیبالند
برای همین تاریخ ندارند...!
ادامه
25
4
12
علی موثق , midorinco
1 ماه پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
همرنگ این جماعت هزار رنگ شدن
آفتاب پرست می خواهد نه یکتــــاپرست.
گاهی نمیشه همرنگ جماعت شد،
پس بهتره خودت باشی.
ادامه
علی موثق , midorinco
1 ماه پیش
تو بهاری؟
نه، بهاران از توست
از تو می گیرد وام
هر بهار این همه زیبایی را
هوس باغ و بهارانم نیست
ای بهین باغ و بهارانم تو!
ادامه