علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 2 سال و 10 ماه و 18 روز
مرد 54 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
1 هفته پیش
ادامه
99
علی موثق , midorinco
1 هفته پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
1 هفته پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
[http://www.aparat.com/v/Nx9TO]
این ماهی باورهای بشر را به چالش می کشاند.
ادامه
علی موثق , midorinco
3 هفته پیش
[http://www.aparat.com/v/valBS]