علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 2 سال و 7 ماه و 22 روز
مرد 54 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
3 روز پیش
ادامه
99
علی موثق , midorinco
3 روز پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
3 روز پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
3 روز پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
شما شبیه کسانی خواهید شد
که بیشترین رابطه را با آنها دارید!!

پس با افرادی معاشرت کنید
که ذهنی ثروتمند دارند...!
ادامه
50
4
28