علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 3 سال و 2 ماه و 11 روز
مرد 54 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
وقتی ارزش ها عوض بشن
عوضی ها با ارزش میشن
ادامه
99
علی موثق , midorinco
2 هفته پیش
ادامه
علی موثق , midorinco
این دو تعریف را به خاطر بسپارید:
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
حالا با درک این دو تعریف ،از امروز به بعد زندگی کنید
ادامه
علی موثق , midorinco
تو اگر میدانستی
تو اگر می فهمیدی
که چه دردی دارد
که چه زجری دارد
خنجر از دست عزیزان خوردن
از من آهسته نمی پرسیدی : آه ای مرد چرا تنهایی….
ادامه