علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 3 سال و 6 ماه و 9 روز
مرد 55 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
رفیقان برسه نوع اند گر بدانی
زبانی اند،
و نانی اند ،
و جانی ...

به نانی نان بده از در برانش ...
محبت کن به یاران زبانی ...
ولیکن یار جانی را نگهدار
برایش جان بده تامی توانی...
ادامه
99
علی موثق , midorinco
هوا که سرد میشه
به فکر حیواناتی که نمی‌تونند تو سرما غذایی پیدا ‌کنند، باشید...

اجرش کمتر از صدقات و خیرات نیست... ❤️
ادامه
علی موثق , midorinco
[http://www.aparat.com/v/WMr6C]
به مناسبت خاموشی کلوب
ادامه
علی موثق , midorinco
وقتی ارزش ها عوض بشن
عوضی ها با ارزش میشن
ادامه