علی موثق , midorinco

علی موثق

  ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است , از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است .(برتراندراسل)
علی موثق , midorinco

علی موثق

مطالب
cloobid
midorinco
، 3 سال و 12 روز
مرد 54 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

علی موثق , midorinco
تو اگر میدانستی
تو اگر می فهمیدی
که چه دردی دارد
که چه زجری دارد
خنجر از دست عزیزان خوردن
از من آهسته نمی پرسیدی : آه ای مرد چرا تنهایی….
ادامه
99
علی موثق , midorinco
قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار
باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد
ادامه
علی موثق , midorinco
1 ماه پیش
کجایی سعدی!
آن زمان ها دیگر گذشت

اکنون
بنی آدم ابزار یکدیگرند...
ادامه
علی موثق , midorinco
دنیا
پر از آدمهایی است که همدیگر را
گم کرده اند...

عباس معروفی
ادامه
علی موثق , midorinco
من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم!
دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم!
قانون را دوست دارم ولی از پاسبانها می ترسم!
عشق را دوست دارم ولی از زنها می ترسم!
کودکان را دوست دارم ولی از آئینه می ترسم!
سلام رادوست دارم ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم پس هستم
اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!
من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم”

حسین پناهی
ادامه