کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
محمد آ ا , mhnmhn

محمد آ ا

 Time is the music planets make
محمد آ ا , mhnmhn

محمد آ ا

مطالب
cloobid
mhnmhn
، 9 سال و 3 ماه و 10 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، مترجم، طراح سایت، برنامه نویس


تبلیغات

محمد آ ا , mhnmhn
من و تو هر دو به یک شهر و ز هم بی خبریم
هر دو دنبال دلِ گمشده ای ، دربدریم

ما که محتاج نفسهایِ همیم ، آه ! چرا
از کنار تنِ یخ کرده ی هم می گذریم؟

ما دو کبکیم – هواخواهِ هم – امّا افسوس
هردو پر بسته ی چنگالِ قضا و قدَریم

آسمان ، یا که قفس !؟ آه ! چه فرقی دارد
سرِ پرواز نداریم که ، بی بال و پَریم

حال ، دیگر من و تو ، فاصله مان فرسنگ است
گرچه دیوار به دیوارِ هم و "در " به "دریم "

همه ی ترسم از این بود : می آید روزی
من و تو هر دو به یک شهر و ز هم بی خبریم
ادامه
99
1
محمد آ ا , mhnmhn
محمد 2 روز پیش
Time is the music planets make