محمد آ ا , mhnmhn

محمد آ ا

 دستان من نمی توانند... نه! نمی توانند هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند. تو به سهم خود فکر می کنی و من به سهم تو...
محمد آ ا , mhnmhn

محمد آ ا

مطالب
cloobid
mhnmhn
، 8 سال و 11 ماه و 9 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، مترجم، طراح سایت، برنامه نویس


تبلیغات

محمد آ ا , mhnmhn
محمد 1 روز پیش
دستان من نمی توانند... نه! نمی توانند هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند. تو به سهم خود فکر می کنی و من به سهم تو...
99
محمد آ ا , mhnmhn
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 هفته پیش
شغل : مترجم، طراح سایت، برنامه نویس

محمد آ ا , mhnmhn
هربار که خواستم بگویم "دوستت دارم" "حالت چطور است؟" از دهانم خارج شد
و من تورا واقعا "حالت چطور است"...
ادامه
محمد آ ا , mhnmhn
محمد 1 ماه پیش
ار خدا بودن فقط شدت تنها بودنشو خوب یاد گرفتیم... حتی وقتی دورمون خیلی شلوعه!
محمد آ ا , mhnmhn
دوست داشتن که اینقدر سخت نیست!

یعنی‌ نباید هم باشد!
وقتی‌ نمی‌خواهی دوستت داشته باشم هزار صفحه هم که بنویسم باز با یک اشاره پاک میشود هرچه که باید گفته شود اما چه فایده؟
دوست داشتن که سخت نیست تا بترسی... دوست داشتن که جنگ نیست!
نمیدانم از کجای راه دیگر یادمان رفت خواستن که زورکی نمی‌شود
هرچه بیشتر گذشت بیشتر خودمان را مجبور کردیم که یکی‌ را دوست داشته باشیم چون باید داشته باشیم!
آنقدر نگران رسیدن شدیم که از لذت مسیر غافلیم
نمی‌دانم اشتباه اعتماد می‌کنم یا اعتماد اشتباه فقط میدانم هزار صحفه هم که برایت بنویسم دست آخر باید پاک شود
فقط میدانم که خسته ام
همین
م.ح
ادامه