میثم ایرانی , meysamboj1366

میثم ایرانی

 ناز آن چشمی که سویش مال ماست ناز آن زلفی که تارش مال ماست ناز آن چوپان که سازش مال ماست ناز آن یاری که قلبش یاد ماست...
میثم ایرانی , meysamboj1366

میثم ایرانی

مطالب تصاویر 2
cloobid
meysamboj1366
، 4 سال و 8 ماه و 27 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ، دانشجو

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • دِ نـَـه دِ , dee_naa_dee
  • بچه های بجنورد , bachehaye_bojnoord
  • میعادگاه عاشقان , miting_love
  • 357 رسانه

    morebox img


تبلیغات

میثم ایرانی , meysamboj1366
مرا ندید بدید دوست بدار!
بنشین روبرویم
مات مات!
و بگو...
پلک نباید زد وقت تماشایت!
حیفی!
قدم به هر سمت برداشتم
جلوتر از من باش!
دست به هر چیز بردم بگو شما چرا؟
جاهای شلوغ طوری بچسب به من که انگار یک عضوتازه پیوند خورده ای!
سرت را درد نیاورم...
ندید بدید باش لطفا!
ادامه
99
میثم ایرانی , meysamboj1366
زمان
کنار کسانی که دوستشان داریم
آنقدر زود میگذرد
که انگار محدوده ی حضورشان
وقت محلی دیگری دارد .
ادامه
میثم ایرانی , meysamboj1366
نر گس مست تو ترسم بدهد کار به دستم
تا نگاهش بکنم حرف در آرند که مستم

حاکم شرع دقیق است وبه یک طرفه العین
حکم شلاق دهد ... این که یقین باده پرستم
ادامه
میثم ایرانی , meysamboj1366
عشق
یعنی که زنی
از هیجان... شعر شود
و...هوایش به سر مرد غزلخوان...بزند!
ادامه
میثم ایرانی , meysamboj1366
بزرگی را گفتند
راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:
دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم...

فردا یک راز است، نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمی خورم
و امروز یک هدیه است قدرش را می دانم ...
ادامه