فانوس کاغذی , mehrdadbehrad

فانوس کاغذی

 غیر منطقی ترین کارتفکر منطقی در هنگام هرج ومرج است.مانند بازی شطرنج با میمون که تا 16 حرکت پیش بینی میشود اما ناگهان میمون مهره را خردمیکند.
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad

فانوس کاغذی

مطالب
cloobid
mehrdadbehrad
، 7 سال و 9 ماه و 26 روز
مرد 61 ساله مجرد
زير ديپلم ، کارمند


تبلیغات

فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
نوروز شد....مهرداد دهنام
نوروز شد-----------------------------------نوروز شد .کلمات من دیگرتداوم ندارند .چون وجودمدلیل ماندن ندارند.تا اکنونخود را به سختی نگه داشته ام .برآای آفتاب شرقبر دل در تاریکی مانده ام بر من بتاب .تا بمانم .میدانی ؟که هرشب تو را درآغوش میگیرمتا زنده بمانم؟نوروز شدروز مرا هم  با آمدنت نو کن .با نور وجودت دلم را زندگی ببخش .بهار را میخواهممرا بهاری کن . بر زمین خشک دلم باران ببار .تند ورعد آساونفس گیرتا رود زنده بودنبار دیگردر جانمروان شود .
ادامه
99
کامنت بنویسید...
خیراندیش  , elezabt2014
جمعه 11 خرداد ، 20:17
++++++
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
یخ زدم

----------------------------------

با آخرین باد پاییز

حس کردم توانم رفت

وآرام آرام

وجودم یخ زد.

سرما آمد

توش و توانی نداشتم.

سر کردم تا

زمستان

به پایان برسد.

اکنون که

زمستان میرود،

میبینم که

ذره ذره آب میشوم

وجودم را یخ ......

استحاله کرد.

اکنون نگاهم

به زندگیست

بی هیچ تاب وتوانی.

در بهار ذوب میشوم.

......مهرداد دهنام.....
ادامه
کامنت بنویسید...
خیراندیش  , elezabt2014
جمعه 11 خرداد ، 20:17
+++++
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
‏ماهیگیری با پرنده های دست آموز روشی که ماهی گیران ژاپنی و چینی برای مدت 1300 سال استفاده میکنند و آموزششون 6 یا 7 سال زمان میبره
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad

کاش دنیا دست زن ها بود
زن ها که زاییده اند ، یعنی خلق کرده اند
و قدر مخلوق خودشان را می دانند
قدر تحمل و حوصله و یکنواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را
شاید مردها چون هیچ وقت عملا خالق نبوده اند
آنقدر خود را به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند
اگر دنیا دست زن ها بود، جنگ کجا بود...

سیمین دانشور. سووشون
ادامه
کامنت بنویسید...
شهرام وزیری , shahram_49
سه شنبه 23 مرداد ، 14:28

میدونم دختر خوب
ادامه
مسافر درون  , kimiaie
سه شنبه 23 مرداد ، 13:02
خخخ جناب شهرام اوائلش بنظر خطرناک بود
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
سه شنبه 23 مرداد ، 07:04
مرغ هم خلق میکنه
ببعی هم بچه بدنیا میآره
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
9 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
علی خان صالحی , salhy
6 ساعت پیش
ما همان روستازنیم درست
ساده بین ،‌ساده فهم بی کم و کاست

که در ایینه ی جهان بر ما
از همه ناشناس تر ، خود ماست

#نیما_یوشیج
ادامه
علی خان صالحی , salhy
6 ساعت پیش
بسیار زیباست
ادامه