فرهاد  , mehrbod1388

فرهاد

 یاچشم‌بپوش‌ازمن‌وازخویش‌برانم‌ ...یاتنگ‌دراغوش‌بگیرم‌که‌بمیرم...
فرهاد  , mehrbod1388

فرهاد

مطالب
cloobid
mehrbod1388
، 3 سال و 1 ماه و 10 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس


تبلیغات

فرهاد  , mehrbod1388
[https://www.aparat.com/v/YvW5y]
99
فرهاد  , mehrbod1388
فرهاد 6 روز پیش
یاچشم‌بپوش‌ازمن‌وازخویش‌برانم‌ ...یاتنگ‌دراغوش‌بگیرم‌که‌بمیرم...
فرهاد  , mehrbod1388
6 روز پیش
ادامه
فرهاد  , mehrbod1388

میان پرواز تا پرتاب
تفاوت از زمین تا آسمان است!
#پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت میخواهی…
#پرتابت که کنند، آنجا میروی که آنها میخواهند
پس پرواز را بیاموز

ادامه
فرهاد  , mehrbod1388

دختر بچه ای از برادرش پرسید:
معنی عشق چیست؟
برادرش جواب داد ؛
عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو ،
از كوله پشـتی مدرسه ام بر میداری
و من هر روز باز هـم
شكلاتم رو همونجا میذارم ❤️

ادامه