مهرداد , mehrbod1388

مهرداد

  تولد انسان روشن شدن  کبریتی است و  مرگش خاموشی آن!!  بنگر در این فاصله چه کردی؟  گرما بخشیدی....؟؟!! یا  "سوزاندی...
 مهرداد , mehrbod1388

مهرداد

مطالب
cloobid
mehrbod1388
، 2 سال و 10 ماه و 13 روز
مرد 38 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس


تبلیغات

 مهرداد , mehrbod1388
5 ساعت پیش
تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن!! بنگر در این فاصله چه کردی؟ گرما بخشیدی....؟؟!! یا "سوزاندی...
99
کامنت بنویسید...
سحر ستایش , bahar_35_es
3 ساعت پیش
اول از همه خودمون سوختیم که
ادامه
 مهرداد , mehrbod1388
5 ساعت پیش
ادامه
 مهرداد , mehrbod1388

اولین ماجرای عشقی‌ای که در این جهان باید آن‌را به کمال برسانیم، رابطه با خودمان است.
تنها پس از موفقیت در این رابطه است که می‌توانیم به دیگران عشق بورزیم.


ادامه