, mehnaz1793

SmALL MoOn

 یه جوره خاص...دل به دلت دادم...حواست کجاس؟   (خاص)13
  , mehnaz1793

SmALL MoOn

مطالب
cloobid
mehnaz1793
، 5 سال و 4 ماه و 10 روز
زن 16 ساله مجرد
زير ديپلم ، شاعر...شعر میگویم گاهی برای دل خودم گاهی برای دل دیگران


تبلیغات

  , mehnaz1793
پس فردا امتحان شیمی داریم!
با رفیقم قرار گذاشتیم نصفشو امروز تموم کنیم
هووووووف از۴تاحالا دارم میخونم
Time:19:21
هعی....خسته شدم خوووووو
خخخخخخخخ
Small moon
13
ادامه
99
کامنت بنویسید...
  , mehnaz1793
یکشنبه 8 اسفند ، 01:17
ممنون
ادامه
سعید  , saeedtanha73
یکشنبه 8 اسفند ، 01:09
خسته نباشی خانوم دکتر
ادامه
  , mehnaz1793
یکشنبه 8 اسفند ، 00:06
باهیچ برنامه ای...خره رو تحته وایت بردم نوشتم عسک گرفتم ازش اوسکول جوووون
ادامه
  , mehnaz1793
خودکشی دیگه خز شده...!!!
.
.
.
.
.
اگه جرات داری زندگی کن...!!! :|

ادامه
  , mehnaz1793
شبکه های اجتماعی تنها چیزی که یادمون نمیدن اجتماعی بودنه...!!!
.
.
.
.
.
بیشتر تنهات میکنن...!!!

ادامه
  , mehnaz1793

دم چشمهایت گرم ...

با آن دوستت دارم های عاشقانه اش...

از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید...!!

ادامه
  , mehnaz1793

صبح جمعه فقط اونجاش که...
.
.
.
.
.
بین دوراهی ادامه دادن خوابیدن یا بیدارشدن گیر میکنی...!! :|

ادامه