مهدی شیخی , mehdi_she

مهدی شیخی

 دست های تو تصمیمم بود  باید می گرفتم و دور میشدم...
مهدی شیخی , mehdi_she

مهدی شیخی

مطالب تصاویر 13
cloobid
mehdi_she
، 11 سال و 3 ماه و 1 روز
مرد 37 ساله متاهل
ليسانس ، دکوراسیون آپادانا

آلبوم تصاویر

13 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مهدی شیخی , mehdi_she
سخن استاد 6 روز پیش
ادامه
99
مهدی شیخی , mehdi_she
دنیا را

از هر زاویه ای
میتوانی نگاه کنی...

آن زاویه بستگی به
نگرش و دید تو دارد.

خوب یا بد...
ادامه
مهدی شیخی , mehdi_she
ادامه
مهدی شیخی , mehdi_she
نظرتون چیه 4 سال کشور رو بدیم دست ایشون
شاید فرجی شد
ادامه
مهدی شیخی , mehdi_she
شبکه قرآن 1 هفته پیش
ادامه