امیرمسعود دادا , masouddada

امیرمسعود دادا

 بزغاله ها کیستن ؟
امیرمسعود دادا , masouddada

امیرمسعود دادا

مطالب
cloobid
masouddada
، 3 سال و 9 ماه و 26 روز
مرد 77 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

امیرمسعود دادا , masouddada
بزغاله ها کیستن ؟
99
امیرمسعود دادا , masouddada
اما این دل ساده طاقت گریه هاتو نداشت
امیرمسعود دادا , masouddada
منو از هیچی نترسون من تو این دنیا فقط از خدا میترسم گور بابای مرگ اتفاقن از چیزی که نمیترسم مرگه
امیرمسعود دادا , masouddada
70 درصد کلوب با اسم دختر میان پسراش
امیرمسعود دادا , masouddada
تف تو شرفت امریکا با این ساختن هوممممممممممم خدایش دمه کارگردان گرم عوضی چه فیلمی ساخته