مسعود , masood200555

مسعود

                ...Cary me like your fire in your heart...          Cary me
مسعود , masood200555

مسعود

مطالب تصاویر 9
cloobid
masood200555
، 12 سال و 7 ماه و 13 روز
مرد 28 ساله مجرد
فوق ليسانس ، دانشجو

آلبوم تصاویر

 • عمو شدم :)
 • eskele tafrihi
 • من و مونسِ خلوت ها

9 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • Live For Speed , lfs
  معاونLive For Speed
 • پیست اتومبیلرانی ثامن مشهد , pistsamen
 • 190 رسانه

  morebox img


تبلیغات

مسعود , masood200555
تصویر آلبوم از مسعود 4 سال پیش

99
مسعود , masood200555
تصویر آلبوم از مسعود 4 سال پیش
5
1
2
سعید روحانیان کاخکی , saeed.m.pisc
دوشنبه 31 شهریور ، 13:21
من هم دایی بودن رو تجربه کردم هم عمو بودن.حس شیرینیه.انشاءا... خدا واسه پدر و مادرش و شما نگهش داره.تبریک
ادامه
مسعود , masood200555
یـــا عـــــــاشِـــــــقِ شــیــدا شــو...

یـــا از بَــــــــــرِ مــــــــا وا شــو/
ادامه
مسعود , masood200555

آهــنــگــایِ ""عــــــــاشـــــــــقــــــــــانــــــــه"" خــیــلــی قَــشــنــگِــه....

ولــی حیـــفــــ کــــه واســـۀ مــا ""بـــــــــی مُــــــــخــــــــاطــــــبِـــــه""
ادامه
مسعود , masood200555
تصویر آلبوم از مسعود 4 سال پیش