مرد باران  , mardbaran

مرد باران

 به جمال الدین گفتند:استعمارگران همانند گرگانند جمال الدین گفت:اگر شماگوسفند نباشید آنان نمی توانند گرگ باشند
مرد باران  , mardbaran

مرد باران

مطالب
cloobid
mardbaran
، 7 سال و 6 ماه و 8 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

مرد باران  , mardbaran
زن: دیگه چیزی برای افطاری نداریم.. فقط برنج داریم. یه چیزی بخر...
مرد: پول ندارم... حالا امروز رو یکاری بکن...
ادامه
99
مرد باران  , mardbaran
زن: دیگه چیزی برای افطاری نداریم.. فقط برنج داریم. یه چیزی بخر...
مرد: پول ندارم... حالا امروز رو یکاری بکن...
ادامه
مرد باران  , mardbaran
هرچی بیشتر به آدما یه فرصت دوباره بدی، راه‌های بیشتری برای سوء استفاده کردن ازتون پیدا می‌کنن
ادامه
مرد باران  , mardbaran
طرف با شنیدن اذان ظهر افطار کرد
بهش گفتن چرا افطار کردی؟
گفت:خوب اذان گفتن
بهش گفتن این اذان ظهر بود
گفت؛کوفت نگیره....چقد شبیه اذان مغرب بود
ادامه
مرد باران  , mardbaran