یوسف  , mardasmani

یوسف

    دانی چرا در سیر خود برخویش می لرزد قلم.....ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم
یوسف  , mardasmani

یوسف

مطالب
cloobid
mardasmani
، 4 سال و 10 ماه و 14 روز
مرد 36 ساله مجرد
فوق ليسانس ، قشم

رسانه ها

 • قشم ایسلند , qeshmislandclub
 • عاشقان امهات المؤمنین , ommahatolmomenin
 • دانشجویان هرمزگانی , bndstudents
 • هرمزگانی ها , hormozganiha
 • مروارید نگین خلیج همیشه فارس , khligfars
 • 499 رسانه

  morebox img


تبلیغات

یوسف  , mardasmani
جالبه لطفا بخونید ...

بهشت كجاست؟؟؟
بالای هفت آسمان و جدا از هفت آسمان.چون آسمان روز قیامت از بین میرود اما بهشت جاویدان است و سقف بهشت عرش پرودگار است.
@Arameshelahi9
____________________________
جهنم كجاست؟؟؟
مركز آن طبقه هفتم زمین است،در جایی به نام سجین.جهنم كنار بهشت نیست كه بعضی ها میپندارند.
زمینی كه بر روی آن زندكی میكنیم زمین اول است و شش زمین دیگر وجود دارد كه زیر زمینی است كه بر روی آن زندگی میكنیم.
__________________________
سدره المنتهی :
درختی بزرك و سترگ كه ریشه های آن در آسمان ششم است و به آسمان هفتم نیز ادامه دارد.برگ هایی همانند گوش فیل.
این درخت بیرون از بهشت واقع شده كه پیامبر(ص) جبرئیل را در كنار این درخت به صورت حقیقی و و واقعی رویت كرد.بار قبل هم جبرئیل را در مكه در مكانی به نام اجیاد دیده بود.
___________________________
حورالعین :
زنان مومنان در بهشت ،نه از انسان نه از ملا ئکه و نه از جن..اگر یكی از این زن ها به زمین دنیا نگاه كند، مابین مشرق و مغرب را روشن میكند.
___________________________
الولدان المخلدون :
خدمتكاران اهل بهشت،نه انس نه جن و نه ملائک،پایین ترین درجه اهل بهشت ده هزار تعداد از این خدمتكاران را دارند.
____________________________
اعراف :
دیوار بلندی است برای مسلمانانی كه خوبی و بدی شان مساوی است،مدتی در كنار آن دیوار میخورند و می آشامند و سپس وارد بهشت میشوند.
____________________________
مدت زمان روز قیامت :
پنجاه هزار سال... ملائکه و روح در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است عروج می یابند..روز قیامت پنجاه جایگاه است و هر جایگاهی هزار سال.
عایشه در این مورد از پیامبر پرسید روزی كه زمین و آسمان ها تغییر میكند ما كجاییم؟؟؟
فرمودند: بر روی پل صراط..هنگام عبور از این پل صراط سه جایگاه بهشت،جهنم و پل صراط وجود دارد.
همچنین فرمودند اولین نفراتی كه از این پل رد میشوند من و امتم است.
@Arameshelahi9
__________________________
پل صراط :
دو جایگاه بهشت و جهنم دارد كه برای رسیدن به بهشت باید از مسیر جهنم عبور كرد.
پل صراط بالا و به طول جهنم واقع شده كه اگر با موفقیت تا انتهای این پل را پیمودی در بهشت را رو به روی خود میبینی كه پیامبر به استقبال بهشتیان ایستاده.
____________________________
خصوصیات پل صراط :
باریك تر از مو-برنده تر از شمشیر-بسیار تاریك-زیر آن جهنمی تیره و تار كه از عصبانیت در حال انفجار است.
تمامی گناهانت بر روی پشتت حمل میكنی و اگر زیاد گناهكار باشی عبورت را آهسته میكند.اما اگر كوله بار گناهت اندك باشی در یك چشم به هم زدن عبور خواهی كرد.
پل صراط چنگك هایی دارد كه زیر پاهات را زخمی میكند كه این كفاره گناهان و كلمات و نظرات گناه آلود است.شنیدن فریادهای بلند كسانی كه پاهایشان میلغزند و به قعر جهنم سقوط میكنند.
رسول الله انتهای پل در كنار در بهشت ایستاده اند تو را در حالی كه بر روی پل شروع به راه رفتن میكنی میبیند و برایت دعا میكند و میگوید ای خدا نجاتش بده.این بنده مردمانی را كه به قعر جهنم می افتند و كسانی كه نجات میابند و اهمیت نمیدهد.بنده والدین خود را میبیند اما توجهی نمیكند.در آن لحظه آنچه كه برایش مهم است فقط و فقط نجات خودش است.
بر فتنه های دنیوی صبر كنید كه سراب است.تلاش كنیم و به همدیگر یاری برسانیم تا در بهشتی كه پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است همدیگر را ملاقات كنیم.فراموش نكنیم هم اكنون این مطلب،صدقه ای است جاری قرار دهیم.بار خدایا ما را از عبوركنندگان از پل صراط قرار بفرما..

بعد از این همه مطلب،آیا كسی ارزش آن را دارد كه به خاطرش كینه به دل كنی و اعمالت را تباه كنی..مخلوق را به خالق بسپار.
از خود بپرس چند سال از زندگی ام را گذرانده ام و چند صباحی از زندگی ام باقی است؟ آیا تضمینی هست كه لحظه ای بعد زنده باشم؟
___
_______________________

بارخدایا،این مطلب را صدقه ای جاری از من،پدر و مادرم و تمامی مسلمانان قرار بده.
چرا میّت اگر به دنیا برمی گشت می خواهد صدقه بدهد؟؟؟

همانطور که الله تعالی می فرماید:
"سوره منافقین"

(رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین)

ترجمه:پروردگارا چرا مرگ مرابه تاخیر نینداختی تادرراه خداصدقه دهم و ازصالحان باشم.

ونگفت : بدنیا بازگردم تا نمازبخوانم یاروزه بگیرم بابه عمره بروم!!!

علماء می گویند ؛میت صدقه راانتخاب می کندچون اثربزرگی بعد ازمرگش می بیند.

پس زیادصدقه دهید چون فردمؤمن روز قیامت زیرسایه صدقه اش می باشد،
و همچنین از طرف مردگانتان نیز صدقه دهید چون آنها آرزو می کنند به دنیا برگردند وصدقه دهند وعمل صالحی انجام دهنداین آرزوی آنها رابراورده کنیدوفرزندانتان رانیز براین کارعادت دهیدتا صدقه بدهند.
ن
بهترین صدقه ای که الان انجام می دهی اینست که این پیام رابه نیت صدقه به دیگران نیزارسال کنی.
هدیه
ادامه
99
یوسف  , mardasmani
جالبه لطفا بخونید ...

بهشت كجاست؟؟؟
بالای هفت آسمان و جدا از هفت آسمان.چون آسمان روز قیامت از بین میرود اما بهشت جاویدان است و سقف بهشت عرش پرودگار است.
@Arameshelahi9
____________________________
جهنم كجاست؟؟؟
مركز آن طبقه هفتم زمین است،در جایی به نام سجین.جهنم كنار بهشت نیست كه بعضی ها میپندارند.
زمینی كه بر روی آن زندكی میكنیم زمین اول است و شش زمین دیگر وجود دارد كه زیر زمینی است كه بر روی آن زندگی میكنیم.
__________________________
سدره المنتهی :
درختی بزرك و سترگ كه ریشه های آن در آسمان ششم است و به آسمان هفتم نیز ادامه دارد.برگ هایی همانند گوش فیل.
این درخت بیرون از بهشت واقع شده كه پیامبر(ص) جبرئیل را در كنار این درخت به صورت حقیقی و و واقعی رویت كرد.بار قبل هم جبرئیل را در مكه در مكانی به نام اجیاد دیده بود.
___________________________
حورالعین :
زنان مومنان در بهشت ،نه از انسان نه از ملا ئکه و نه از جن..اگر یكی از این زن ها به زمین دنیا نگاه كند، مابین مشرق و مغرب را روشن میكند.
___________________________
الولدان المخلدون :
خدمتكاران اهل بهشت،نه انس نه جن و نه ملائک،پایین ترین درجه اهل بهشت ده هزار تعداد از این خدمتكاران را دارند.
____________________________
اعراف :
دیوار بلندی است برای مسلمانانی كه خوبی و بدی شان مساوی است،مدتی در كنار آن دیوار میخورند و می آشامند و سپس وارد بهشت میشوند.
____________________________
مدت زمان روز قیامت :
پنجاه هزار سال... ملائکه و روح در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است عروج می یابند..روز قیامت پنجاه جایگاه است و هر جایگاهی هزار سال.
عایشه در این مورد از پیامبر پرسید روزی كه زمین و آسمان ها تغییر میكند ما كجاییم؟؟؟
فرمودند: بر روی پل صراط..هنگام عبور از این پل صراط سه جایگاه بهشت،جهنم و پل صراط وجود دارد.
همچنین فرمودند اولین نفراتی كه از این پل رد میشوند من و امتم است.
@Arameshelahi9
__________________________
پل صراط :
دو جایگاه بهشت و جهنم دارد كه برای رسیدن به بهشت باید از مسیر جهنم عبور كرد.
پل صراط بالا و به طول جهنم واقع شده كه اگر با موفقیت تا انتهای این پل را پیمودی در بهشت را رو به روی خود میبینی كه پیامبر به استقبال بهشتیان ایستاده.
____________________________
خصوصیات پل صراط :
باریك تر از مو-برنده تر از شمشیر-بسیار تاریك-زیر آن جهنمی تیره و تار كه از عصبانیت در حال انفجار است.
تمامی گناهانت بر روی پشتت حمل میكنی و اگر زیاد گناهكار باشی عبورت را آهسته میكند.اما اگر كوله بار گناهت اندك باشی در یك چشم به هم زدن عبور خواهی كرد.
پل صراط چنگك هایی دارد كه زیر پاهات را زخمی میكند كه این كفاره گناهان و كلمات و نظرات گناه آلود است.شنیدن فریادهای بلند كسانی كه پاهایشان میلغزند و به قعر جهنم سقوط میكنند.
رسول الله انتهای پل در كنار در بهشت ایستاده اند تو را در حالی كه بر روی پل شروع به راه رفتن میكنی میبیند و برایت دعا میكند و میگوید ای خدا نجاتش بده.این بنده مردمانی را كه به قعر جهنم می افتند و كسانی كه نجات میابند و اهمیت نمیدهد.بنده والدین خود را میبیند اما توجهی نمیكند.در آن لحظه آنچه كه برایش مهم است فقط و فقط نجات خودش است.
بر فتنه های دنیوی صبر كنید كه سراب است.تلاش كنیم و به همدیگر یاری برسانیم تا در بهشتی كه پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است همدیگر را ملاقات كنیم.فراموش نكنیم هم اكنون این مطلب،صدقه ای است جاری قرار دهیم.بار خدایا ما را از عبوركنندگان از پل صراط قرار بفرما..

بعد از این همه مطلب،آیا كسی ارزش آن را دارد كه به خاطرش كینه به دل كنی و اعمالت را تباه كنی..مخلوق را به خالق بسپار.
از خود بپرس چند سال از زندگی ام را گذرانده ام و چند صباحی از زندگی ام باقی است؟ آیا تضمینی هست كه لحظه ای بعد زنده باشم؟
___
_______________________

بارخدایا،این مطلب را صدقه ای جاری از من،پدر و مادرم و تمامی مسلمانان قرار بده.
چرا میّت اگر به دنیا برمی گشت می خواهد صدقه بدهد؟؟؟

همانطور که الله تعالی می فرماید:
"سوره منافقین"

(رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین)

ترجمه:پروردگارا چرا مرگ مرابه تاخیر نینداختی تادرراه خداصدقه دهم و ازصالحان باشم.

ونگفت : بدنیا بازگردم تا نمازبخوانم یاروزه بگیرم بابه عمره بروم!!!

علماء می گویند ؛میت صدقه راانتخاب می کندچون اثربزرگی بعد ازمرگش می بیند.

پس زیادصدقه دهید چون فردمؤمن روز قیامت زیرسایه صدقه اش می باشد،
و همچنین از طرف مردگانتان نیز صدقه دهید چون آنها آرزو می کنند به دنیا برگردند وصدقه دهند وعمل صالحی انجام دهنداین آرزوی آنها رابراورده کنیدوفرزندانتان رانیز براین کارعادت دهیدتا صدقه بدهند.
ن
بهترین صدقه ای که الان انجام می دهی اینست که این پیام رابه نیت صدقه به دیگران نیزارسال کنی.
هدیه
ادامه
یوسف  , mardasmani
هر رابطه ای رو جدی نگیرید
بعضی وقتا یه نفر فقط برای این
با شما میمونه که حالش خوب شه
بعد تموم میکنه و میره دنبال زندگیش
یادت باشه هر کسی رو که از راه رسید
شاهزاده رویاهات ندونی...
خیلی از ادما میان تو زندگیت تا غرور و
اعتماد به نفس از دست رفتشون و بدست بیارن
بعد که فهمیدن یکی آدم حسابشون کرد
میرن سراغ یکی دیگه
این روزا با چند پیام ادمارو نشناس
کلمات همه یه جور نوشته میشه...
ادامه