منصور پارسا , manyas

منصور پارسا

 دلتنگی حزن آور یک کهنه سه تارم... برگیرو برآشوب وبزن "جامه دران" را...حامد عسکری
منصور پارسا , manyas

منصور پارسا

مطالب
cloobid
manyas
، 12 سال و 3 ماه و 21 روز
مرد 55 ساله متاهل
ليسانس ، نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم


تبلیغات

منصور پارسا , manyas
بله میکشند؛
میکشند!
همه را میکشند؛
کشتن! بله، کشتن و خون!

اما مگر تو طفلی هستی و تازه از مکتبخانه بیرون آمده ای
که این جور داری تاثر بروز میدهی؟!
کشتن؛ کشتار و خونریزی مگر برای تو نوبرانه است؟

بله، میکشند!
چند هزار سال است که میکشند؛
این سرزمین کم از این قربانی ها به چشم خود ندیده!

محمود دولت آبادی
ادامه
99
منصور پارسا , manyas
ای جان آفتابی عشق ای سپید فام
دست بلند تو
کی تیغ می کشد
کی در به بستگان غمت باز می کند

نازنینم
زنده یاد
سیاوش کسرایی
ادامه
کامنت بنویسید...
ونــــــــوس  , venos44
پنجشنبه 26 مهر ، 15:43
لایک
ادامه
منصور پارسا , manyas
پنجشنبه 26 مهر ، 09:30
ادامه
سعدی  , saadishirazi
پنجشنبه 26 مهر ، 09:25
ادامه
منصور پارسا , manyas
منصور 1 روز پیش
دلتنگی حزن آور یک کهنه سه تارم... برگیرو برآشوب وبزن "جامه دران" را...حامد عسکری
منصور پارسا , manyas
آتش و آدم
ترکیبی نامتجانس است
من از میان این آتش گر گرفته
در رویاها و عشق ها
غیر ممکن است سالم برگردم
بازگشت من
اندوه بار خواهد بود
کاش مثل نان بودم
چه زیبا بر می گردد
از سفر آتش!

"رسول یونان"
ادامه
منصور پارسا , manyas
منصور 2 روز پیش
ای كه پرسی تا به كی در بند دربندیم ما ...تا كه آزادی بود در بند ، در بندیم ما... فرخی یزدی
کامنت بنویسید...
ونــــــــوس  , venos44
چهارشنبه 25 مهر ، 09:05
لایک
ادامه