مانی م , mani.m3

مانی م

 زندگی کوتاه نیست,ما دیر شروع کردیم.
مانی م , mani.m3

مانی م

مطالب
cloobid
mani.m3
، 1 سال و 9 ماه و 12 روز
مرد 78 ساله متاهل
زير ديپلم ،


تبلیغات

مانی م , mani.m3
علم الهدا به شورای امنیت ملی احضار شد و مورد برخورد کلامی نماینده رهبری قرار گرفت:)
هیچ راهی نداره حکومت جز اینکه علم الهدا و قالی باف و رییسی و رسایی را محاکمه و زندانی کنه. جرم اینها از حمله به سفارت عربستان و همسوی جریانات تخریبگر وهابی بودن بارها ثابت شده
--------------------------------------------------------
*یک توصیه دوستانه: حتما و حتما,از افراد ضد مذهب در کلوب فاصله بگیرین. خبرایی در راه است.
بارها گفتم ما مخالف حکومت دینی هستیم و نه دین و مذهب.
ادامه
99
1
2
  مانی م , mani.m3
  یکشنبه 10 دی ، 15:46
  البته رسایی ترسیده و دکمه غلط کردن را فشار داده !
  ادامه
  مانی م , mani.m3
  ماخواستار اجرای اصل 27 قانون اساسی هستیم.
  ما خواستار اجرای ماده 35 قانون اساسی هستیم.
  # برگزاری راهپیمایی
  # تشکیل حزب
  ادامه
  1