محمدرضا , mamad_kp1100

محمدرضا

 بخاطر هر آنچه که داری سپاسگزار باش. زندگی ات هر چقدر هم که از نظر تو بد باشد، برای فرد دیگری افسانه ای است.
محمدرضا , mamad_kp1100

محمدرضا

مطالب
cloobid
mamad_kp1100
، 10 سال و 7 ماه و 10 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس برق-قدرت

رسانه ها

 • فقط همدانیها , just_hamedan
 • همدانی ها , hamedaniha
 • 219 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سروناز از كلوبم , 1363arak
سلام تولدتون مبارک دوست قدیمی
ادامه
99
محمدرضا , mamad_kp1100

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ
تا خوب ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ در ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،
از ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ؛
ﻣﯿﺰﺍﻥ منطﻖ ﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ،
میزان اصالت شان ،
ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥِ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖِ
راستین ﺷﺎﻥ ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ، نشان ﻣﯽ ﺩهد
آدمیان را تنها در عصبانیت
می توان شناخت
ادامه
محمدرضا , mamad_kp1100
سیگار امروزم را
با طعم حسرت
میكشم
سیگارم تمام میشود
اماااااا
حسرت رفتن تو هرگز....

ادامه
2
محمدرضا , mamad_kp1100
در تمام شبهای تنهاییم...

تنها همدمم سیگار بود....

که لبم را بی وقفه میبوسید...

و آرام در گوشم زمزمه میکرد....

حواست هست؟

تو هم در حال سوختنی... همانند مــــــــــــــــــن.....

ادامه
محمدرضا , mamad_kp1100
لبه پشت بام بنشین
سیگاری آتش بزن به پرواز بیاندیش و روی سنگ فرش خیابان بمیر ...
بگذار مردم هرچه میخواهند بگویند ...
بگذار روی اعلامیه ات بنویسند:
جوان ناکام چه کسی کامهای سنگین تو را از یاد خواهد برد!؟
ادامه