محمدرضا , mamad_kp1100

محمدرضا

 بخاطر هر آنچه که داری سپاسگزار باش. زندگی ات هر چقدر هم که از نظر تو بد باشد، برای فرد دیگری افسانه ای است.
محمدرضا , mamad_kp1100

محمدرضا

مطالب
cloobid
mamad_kp1100
، 10 سال و 5 ماه و 13 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس برق-قدرت

رسانه ها

 • فقط همدانیها , just_hamedan
 • همدانی ها , hamedaniha
 • انریکه , enrique_i
 • دختر - پسرای همدانی , dokhtarclub
 • پسرا و دخترای ایرانی , pesara_dokhtara_miladabi
 • 219 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محمدرضا , mamad_kp1100

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ
تا خوب ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ در ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،
از ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ؛
ﻣﯿﺰﺍﻥ منطﻖ ﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ،
میزان اصالت شان ،
ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥِ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖِ
راستین ﺷﺎﻥ ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ، نشان ﻣﯽ ﺩهد
آدمیان را تنها در عصبانیت
می توان شناخت
ادامه
99
محمدرضا , mamad_kp1100
سیگار امروزم را
با طعم حسرت
میكشم
سیگارم تمام میشود
اماااااا
حسرت رفتن تو هرگز....

ادامه
2
محمدرضا , mamad_kp1100
در تمام شبهای تنهاییم...

تنها همدمم سیگار بود....

که لبم را بی وقفه میبوسید...

و آرام در گوشم زمزمه میکرد....

حواست هست؟

تو هم در حال سوختنی... همانند مــــــــــــــــــن.....

ادامه
محمدرضا , mamad_kp1100
لبه پشت بام بنشین
سیگاری آتش بزن به پرواز بیاندیش و روی سنگ فرش خیابان بمیر ...
بگذار مردم هرچه میخواهند بگویند ...
بگذار روی اعلامیه ات بنویسند:
جوان ناکام چه کسی کامهای سنگین تو را از یاد خواهد برد!؟
ادامه
محمدرضا , mamad_kp1100
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ
ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮑﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﯾﮏ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﻗﻄﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ...
ادامه