مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

 هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها: سرشار از خجالتِ گفته هاست!
مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

مطالبدوستان 12
cloobid
majid_gazi_rez
، 9 سال و 9 روز
مرد 45 ساله مجرد
فوق ليسانس ، زیاد مهم نیست

دوستان

  • محسن الف , 09125090
  • ارش شکری , ashi_tala

رسانه ها

  • هزار و یک شب , hezarooneshab
  • طرفدار ,  tarafdar
  • ماکسیم , maxim
  • بیقرارا , bigharara
  • 51 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مجید رضایی , majid_gazi_rez
ادامه
99