مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

 هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها: سرشار از خجالتِ گفته هاست!
مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

مطالبدوستان 13
cloobid
majid_gazi_rez
، 9 سال و 4 ماه و 6 روز
مرد 45 ساله مجرد
فوق ليسانس ، زیاد مهم نیست

دوستان

  • مینا  , happy_g_2006
  • ارش شکری , ashi_tala
  • 13 نفر

    morebox img

رسانه ها

  • هزار و یک شب , hezarooneshab
  • 51 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مجید رضایی , majid_gazi_rez
ادامه
99