مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

 هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها: سرشار از خجالتِ گفته هاست!
مجید رضایی , majid_gazi_rez

مجید رضایی

مطالب
cloobid
majid_gazi_rez
، 8 سال و 2 ماه و 17 روز
مرد 44 ساله مجرد
فوق ليسانس ، زیاد مهم نیست


تبلیغات

مجید رضایی , majid_gazi_rez
ادامه
99