مجید چلمقانی , majid_cholmaghani

مجید چلمقانی

مجید چلمقانی , majid_cholmaghani

مجید چلمقانی

مطالب
cloobid
majid_cholmaghani
، 5 سال و 2 ماه و 8 روز
مرد 31 ساله مجرد
فوق ديپلم ، ازاد

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • اون قـــ ـــدیــــ ــــمــا , ghadim_ghadima
  • 19 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مجید چلمقانی , majid_cholmaghani
تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست..

تنهایی رادوست دارم زیرا عشق دروغی آن نیست...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کرده ام...

تنهایی را دوست دارم چون خداوند هم تنهاست..

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد...
ادامه
99
10
9
5
مجید چلمقانی , majid_cholmaghani
كی مثل من انقدر خوشتیپه
ادامه
مجید چلمقانی , majid_cholmaghani
5 سال پیش
غم واندوه
ادامه
مجید چلمقانی , majid_cholmaghani
5 سال پیش
غم واندوه
ادامه
مجید چلمقانی , majid_cholmaghani
5 سال پیش
به نام خالق هستی
ادامه