ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear

ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب

 سپیده که سربزند دراین بیشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear

ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب

مطالب
cloobid
mahtear
، 6 سال و 9 ماه و 9 روز
زن 21 ساله مجرد
ليسانس ، .........


تبلیغات

ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
مولوی » دیوان شمس » غزلیات

 

ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما ز دریاییم و دریا می رویم

ما از آن جا و از این جا نیستیم

ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم

لااله اندر پی الالله است

همچو لا ما هم به الا می رویم

قل تعالوا آیتیست از جذب حق

ما به جذبه حق تعالی می رویم

کشتی نوحیم در طوفان روح

لاجرم بی‌دست و بی‌پا می رویم

همچو موج از خود برآوردیم سر

باز هم در خود تماشا می رویم

راه حق تنگ است چون سم الخیاط

ما مثال رشته یکتا می رویم

هین ز همراهان و منزل یاد کن

پس بدانک هر دمی ما می رویم

خوانده‌ای انا الیه راجعون

تا بدانی که کجاها می رویم

اختر ما نیست در دور قمر

لاجرم فوق ثریا می رویم

همت عالی است در سرهای ما

از علی تا رب اعلا می رویم

رو ز خرمنگاه ما ای کورموش

گر نه کوری بین که بینا می رویم

ای سخن خاموش کن با ما میا

بین که ما از رشک بی‌ما می رویم

ای که هستی ما ره را مبند

ما به کوه قاف و عنقا می رویم

ادامه
99
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
شنبه 26 اسفند ، 16:28
ممنون
ادامه
امیر رضا ق , sdssds1367
شنبه 26 اسفند ، 14:34
لایک
ادامه
پرهام میم , biotechsoft
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
طاعت عشق ثوابی ست، که مقبول خداست
سر بی عشق، به تن بار گناهی ست عجیب 
صفای اصفهانی

ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
پنجشنبه 17 اسفند ، 07:04
ممنون
ادامه
محمد اكبری , 09166166109
سه شنبه 15 اسفند ، 15:37
زیباست
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
جمعه 28 مهر ، 20:10
ممنون
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
ویْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
وای بر انسان همزه لمزه

مفسرین در مورد(هُمَزَه)میگویند:
کسی که با دست، چشم، ابرو، یا اشاره
عیوبات انسانی را به انسان دیگر برساند!
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear

کلاغــــی به شاخــی شده جای گـــیر -------- به منـــــــــــقار بگرفته قــدری پنیر

یکـــی روبـــهی بــوی طــــعمـه شنــید--------به پیــــش آمـــــــد و مدح او برگزید

بگـــفتا ســـــــــلام ای کلاغ قــــــشنگ--------که آیی مرا در نظر شـــــوخ وشنگ

اگــــر راســـــــتی بـــــــــــود آوای ِتـــو--------به مانـــــند پـــــــــرهای زیبای تــو

در این جـــنگل انــدر ســـــــــــمندر بُدی--------براین مــــرغ ها جـمله سرور بُدی

ز تـــعریفِ روباه شـــــــد زاغ ،شــــــــاد--------ز شــــــــــادی نیاورد خود را به یاد

به آواز کـــــــردن دهــــــــان برگشــــود--------شــــــــکارش بیـــفتاد و روبه ربود

بگفـتا که ای زاغ ایـــن را بـــــــــــــــدان--------که هر کس بُود چرب و شیرین زبان

خـــورد نعمت از دولــتِ آن کــــــــــسی--------که گـــفتِ او گـــــــوشَ دارد بسی

چنان چـــــــون به چــــــربی نطق و بیان--------گــــــرفتم پنیر ِ تــــــــورا از دهان

اثر: ایرج میرزا

ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
پنجشنبه 4 آبان ، 14:13
نه
شاعر نیستم ولی شعر را دوست دارم
ادامه
امیر امیری , 1450700944
پنجشنبه 4 آبان ، 08:37
شاعرید شما؟
خیلی زیباست
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
پنجشنبه 27 مهر ، 21:23
ممنون
ادامه