زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

 یادمان باشد پیمانی راكه در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نكنیم.
زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

مطالب
cloobid
mahmoodlu
، 8 سال و 3 ماه و 12 روز
مرد 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند و زنبوردار


تبلیغات

زنبور عسل  , mahmoodlu
قسمتی از آیه 152 سوره بقره

فاذْکُرُونی‏ أَذْکُرْکُمْ
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ..
ادامه
99
34
4
17
زنبور عسل  , mahmoodlu
یکی از بزرگان عرب، برای مهمانی نزد امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ رفت. هنگام غذا که سفره را پهن کردند، مرد عرب شدیداً ناراحت شد و گفت: من چیزی نمی خورم. امام حسن ـ علیه السلام ـ فرمود: چرا غذا نمی خوری؟
آن مرد گفت: ساعتی قبل به فقیری برخورد کردم. اکنون که چشمم به غذا افتاد، به یاد آن فقیر افتادم و دلم سوخت. من نمی توانم چیزی بخورم، مگر اینکه شما دستور دهید مقداری از این غذا را برای آن فقیر ببرند.

امام حسن ـ علیه السلام ـ فرمود: آن فقیر کیست؟ مرد عرض کرد: ساعتی قبل که برای نماز به مسجد رفته بودم، مرد فقیری را دیدم که نماز می خواند. بعد از فراغت از نماز دستمالش را باز کرد تا افطار کند. شام او نان جو و آب بود. وقتی آن فقیر مرا دید، از من دعوت کرد که با او هم غذا شوم؛ ولی من که عادت به خوردن چنان غذای فقیرانه ای نداشتم، دعوت وی را رد کردم. حال اگر ممکن است، مقداری شام برای وی بفرستید.

امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ با شنیدن این سخنان به گریه افتاد و فرمود: «او پدرم امیرمؤمنان و خلیفة مسلمانان، علی ـ علیه السلام ـ است. او با اینکه بر سرزمینی بزرگ حکومت می کند، اما مانند فقیر ترین مردم زندگی می کند و همیشه غذای ساده می خورد.»(آدابی از قرآن، ص 282.)
ادامه
17
4
14
زنبور عسل  , mahmoodlu
رضوی تاک 2 روز پیش
36
5
21
زنبور عسل  , mahmoodlu
2 روز پیش
جان ماکسول میگوید "
به خاطر بسپار " ...
زندگی بدون چالش؛
مزرعه بدون حاصل است.

تنها موجودی که با نشستن
به موفقیت می رسد؛ مرغ است.

زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛
با "تحول" آغاز میشود.

لازم نیست "بزرگ " باشی
تا "شروع کنی"،
شروع کن تا بزرگ شوی ...

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی بدان که روشنی...
ادامه
زنبور عسل  , mahmoodlu
چگونه رئیس جمهور انتخاب کنیم؟

♦️شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟
امام فرمودند: عادل ،صادق، فقیه و با تقواترین را انتخاب کن.
- اگر به تشخیص نرسیدم؟ امام فرمودند: ببین افراد متدین به کدام مایلند؟
-اگر نفهمیدم؟
♦️امام فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن ها را خشمگین میکند، او را برگزین.

(اصول کافی،ج۱،ص68)
ادامه
24
8
16