زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

 یادمان باشد پیمانی راكه در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نكنیم.
زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

مطالب
cloobid
mahmoodlu
، 8 سال و 2 ماه و 15 روز
مرد 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند و زنبوردار


تبلیغات

زنبور عسل  , mahmoodlu
منتظران 1 روز پیش


وطن دوستی ...
ادامه
99
9
2
4
زنبور عسل  , mahmoodlu

عیب های خود را هم ببینیم ...
ادامه
21
5
11
زنبور عسل  , mahmoodlu
کامنت بنویسید...
میثم حسنی , meisamilia
دوشنبه 4 اردیبهشت ، 14:50
ممنونم ازت کژال
ادامه
کژال  , 65kazhal
دوشنبه 4 اردیبهشت ، 14:48
ادامه
میثم حسنی , meisamilia
دوشنبه 4 اردیبهشت ، 12:49
ادامه
زنبور عسل  , mahmoodlu
چون عمار پسر یاسر با مغیرة بن شعبه بحث می کرد و پاسخ او را می داد امام علی ع به او فرمود:ای عمار! مغیره را رها کن زیرا او از دین به مقداری که او را به دنیا نزدیک کند برگرفته و به عمد حقایق را بر خود پوشیده داشت؛تا شبهات را بهانه لغزش های خود قرار دهد.
ادامه
کامنت بنویسید...
مریم مریمی , ghanariekhamosh
سه شنبه 29 فروردین ، 12:03
مغیره یکی از چهار نفری بود که به مکر و حیله و زیرکی چونان معاویه؛عمروعاص و زیادبن ابیه معروف بود و دشمنی خاصی با اهل بیت ع داشت.
ادامه
زنبور عسل  , mahmoodlu
[http://www.aparat.com/v/N01cU]