زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

 یادمان باشد پیمانی راكه در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نكنیم.
زنبور عسل  , mahmoodlu

زنبور عسل

مطالب
cloobid
mahmoodlu
، 8 سال و 13 روز
مرد 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند و زنبوردار


تبلیغات

زنبور عسل  , mahmoodlu
از قول خدای متعال نقل می‌فرماید که خداوند می‌فرماید: قسم به عزت و جلالم ستم هیچ ظالمی از من (بدون حساب) نخواهد گذشت؛ هرچند دستی (ناحق) به دستی خورده یا تماس حاصل کرده باشد؛ حتی آسیبی که از گوسفند شاخ دار به گوسفند بی شاخ رسیده باشد. (محاسن، ج 1، ص 68)
ادامه
99
28
3
15
زنبور عسل  , mahmoodlu
ادامه
15
6
7
زنبور عسل  , mahmoodlu
زیر صفر 2 روز پیش
38
2
10
زنبور عسل  , mahmoodlu


زنان خجسته ....
ادامه
25
14
19
زنبور عسل  , mahmoodlu


راز موفقیت در کسب و کار در کلام حضرت امام جعفر صادق " علیه السلام "
ادامه
22
4
12