علی همراه , mahdihm50

علی همراه

 امروز کسی محرم اسرار کسی نیست    ماتجربه کردیم کسی یار کسی نیست
علی همراه , mahdihm50

علی همراه

مطالب
cloobid
mahdihm50
، 5 سال و 9 ماه و 10 روز
مرد 47 ساله مجرد
ليسانس ، forosh va khadamate mashinhaye edari


تبلیغات

علی همراه , mahdihm50
دعای سمات
یک دعای زیبا و دوست داشتی است که اکثرا جمعه شب ها برای آمرزش گناه و آرامش و رسیدن به حوتیج و همچنین نزدیکی به خدای بخشنده خوانده می شود
ادامه
99
25
2
9
علی همراه , mahdihm50
در گفتار همه آراسته اند...
ادامه
925
86
469
علی همراه , mahdihm50
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست

«شیخ بهایی»
ادامه
علی همراه , mahdihm50
مخاطب خاص 1 هفته پیش
ادامه
41
2
14
علی همراه , mahdihm50
خوشت اومد پسند و پست مجدد کن
===========================
√ میپسندم √ کامنت√ پست مجدد
[ پست مجدد بزنید تا برسه به دست دوستاتون ]
===========================
ادامه
50
3
40