علی همراه , mahdihm50

علی همراه

 امروز کسی محرم اسرار کسی نیست    ماتجربه کردیم کسی یار کسی نیست
علی همراه , mahdihm50

علی همراه

مطالب
cloobid
mahdihm50
، 5 سال و 6 ماه و 16 روز
مرد 47 ساله مجرد
ليسانس ، forosh va khadamate mashinhaye edari


تبلیغات

علی همراه , mahdihm50
ادامه
99
علی همراه , mahdihm50
╚══════════ ✔ LIke ✔ پرسپولیس زندگیمه ✔ پست مجدد کنین ✔ ═══════════╝
ادامه
32
4
10
علی همراه , mahdihm50
ادامه
63
4
50
علی همراه , mahdihm50
(。͡•‿•。) این رسانه را پسند کنید (。͡•‿•。)
ادامه
299
52
184
علی همراه , mahdihm50
اسب سواری، مرد فلجی را سر راه خود دید که از او کمک میخواست. مرد سوار دلش به حال او سوخت، از اسب پیاده شد و او را از جا بلند کرد و بر روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند!
مرد افلیج که اکنون خود را سوار بر اسب میدید دهنه ی اسب را کشید و گفت: اسب را بردم و با اسب گریخت!
پیش از آنکه دور شود صاحب اسب داد زد: "تو تنها اسب را نبردی، جوانمردی را هم بردی! اسب مال تو؛ اما گوش کن ببین چه می گویم". مرد افلیج اسب را نگه داشت. مرد سوار گفت: "هرگز به هیچ کس نگو چگونه اسب را به دست آوردی!" میترسم که دیگر "هیچ سواری" به "پیاده ای" رحم نکند!
ادامه
52
8
23