مانیا , madare__ghamha

مانیا

 مرد هم ڪـہ باشے  آغوشِ زن امن‌ ترین جایِ دنیاست ...!
 مانیا , madare__ghamha

مانیا

مطالب
cloobid
madare__ghamha
، 6 سال و 8 ماه و 24 روز
زن 32 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • بچه های ابادان , abadan_city
  • كلوب رسمی هواداران رضا صادقی , rezasadeghifans_ir
  • 445 رسانه

    morebox img


تبلیغات

 مانیا , madare__ghamha
به چشم هایم که چشم می دوخت...
نفسم می بُرید...
بعدها فهمیدم...
عشق...
خودش می بُرد و می دوزد...
گوشش هم به هیچ چیز و هیچ کس
بدهکار نیست...
ادامه
99
26
4
9
 مانیا , madare__ghamha
7 ماه پیش
مرد هم ڪـہ باشے آغوشِ زن امن‌ ترین جایِ دنیاست ...!
 مانیا , madare__ghamha
ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﻨﯽ..!! آﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎﻧﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺣﺮﺍﺝ ﺷﺪ... آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ!! ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ... ﺣﺮﻑ، ﺣﺮﻑ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ! ﻧﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺴﺎﺯﯼ... "ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﯼ، ﻗﺼﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﯼ..." ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺩﯼ، ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺭﮔﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟!! ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﯼ.
ادامه
 مانیا , madare__ghamha
نمک نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ مردم!
مهم نیست تو چقدر خودت را خرجِ حالِ خوبشان کردی!
حالِشان که با تو خوب شد،دلیلِ حالِ بدت می شوند!
مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی!
می روند و شیفته ی آدم های جدیدِ زندگیِ شان می شوند.
مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی!
درد می زنند به جانَت.

مهم نیست چقدر بارِ تنهایی شان را به دوش کشیدی!
در نهایت تنهایَت می گذراند.
لطفاً به فرزندانتان
قدر شناس بودن را یاد دهید
ادامه
35
2
11
 مانیا , madare__ghamha
در تمام رابطه ها،
یک میخ لازم است!
میخی که نگه دارد
آدم زندگیتان را
و پای رفتن را از او بگیرد
آن میخ می‌تواند
"اعتماد" لازم
"دوست داشتن" بی اندازه
باشد
ادامه
30
1
6