منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan

منصوره مُرگان ازغدی

منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan

منصوره مُرگان ازغدی

مطالب تصاویر 417دوستان 1100
cloobid
m_morgan
، 13 سال و 7 ماه و 21 روز
زن 56 ساله متاهل
ليسانس ، ...

دوستان

 • مسعود الف واو استراتژیست جنگ نرم , vatan1400
 • افسانه رضایی , afsanehh
 • ناصر , shaparakno
 • محمّد ش , kellleupatra
 • 1100 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

417 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • جبهه جهادگران مجازی , cyber_jihad_front
 • فانوس , fanooserah
  مدیرفانوس
 • 488 رسانه

  morebox img


تبلیغات

منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan
ویژه 4 ساعت پیش
مراقبم مادر!!!!!
ادامه
99
منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan
دیروز
اهواز هوا ندارد
اهواز آب ندارد
اهواز برق ندارد
امروز...
اهواز امنیت ندارد!
ادامه
منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan
بعد از زمین، بیشترین چیزی ڪه
زیر پا گذاشته میشه انسانیته ...
ادامه
منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan
قانون در تمام دنیا برای آدم غریب ساخته شده .
آدم معتبر قانون را میخرد !!
ادامه
منصوره مُرگان ازغدی , m_morgan
مردی که دزدی و اختلاس نمی داند!!
ادامه