من   , m_4_n

من

 به نگاهم بنگر به نگاهم بنگر که تمنّا ریزد از آن... سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشوده زبان
من   , m_4_n

من

مطالب تصاویر 4
cloobid
m_4_n
، 6 سال و 7 ماه و 5 روز
زن 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

  • گل های سفید...
  • مسیر بهار...

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

من   , m_4_n
حضرت یحیی ( ع ) 3 هفته پیش
ادامه
99
11
2
24
من   , m_4_n
ادامه
2
من   , m_4_n
من 1 ماه پیش
به نگاهم بنگر به نگاهم بنگر که تمنّا ریزد از آن... سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشوده زبان
من   , m_4_n
من 4 ماه پیش
گفتی که درمانت دهم، بر هجر پایانت دهم ... گفتم کجا، کی خواهد این؟ گفتی صبوری باید این
من   , m_4_n
من 6 ماه پیش
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟