علی غار نشین , litmus_

علی غار نشین

 دوباره همان اتفاق های تازه
علی غار نشین , litmus_

علی غار نشین

مطالبدوستان 117
cloobid
litmus_
، 8 سال و 3 ماه و 23 روز
مرد 25 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

 • مکتب های فلسفی ادبی  , erfan_az
 • م ح , baran4720h
 •  , dustbin
 • دكتر الف ر ر , 7u8t9r
 • پوریا  , pooria1978
 • صدرا , sayedtaha
 • کمدی انسانی , sperloos
 • مس دود , mr_metal
 •  , ghazalgoogooli
 • سعید , saieed_pian
 • یوسف , e3lash
 • واسیلی سوباکویچ , amin_cheguevara
 • می را , bbbetiii
 • رقصنده با گرگ  , ablah_paye
 • وحید دماغ , vahid_k0miser
 •  , baran.baktash
 • حامد , mr_moovie
 • پدی , pedi_f2
 • آیلار , w7617wx2
 • 117 نفر

  morebox img


تبلیغات

علی غار نشین , litmus_
دوباره
همان اتفاق های تازه
من نمی گویم
تو نمی شنوی
و دنیا وجود ندارد
ادامه
99
علی غار نشین , litmus_
دوباره همان اتفاق های تازه
علی غار نشین , litmus_
تشبیهم کن
علی غار نشین , litmus_
تو هم از شب و روز میترسی کارول؟
علی غار نشین , litmus_
مرگ مردن است کارول
احمقانه جاودان خواهیم شد
ادامه