رکسانا  , leyli20002

رکسانا

 خاطره هرجا که میری به یاد من باش
رکسانا  , leyli20002

رکسانا

مطالب
cloobid
leyli20002
، 1 سال و 2 ماه و 15 روز
زن 30 ساله متاهل
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

رکسانا  , leyli20002
رکسانا 4 ماه پیش
خاطره هرجا که میری به یاد من باش
99
رکسانا  , leyli20002
خاطره هرجا که میری به یاد من باش

اونور دنیا که میری به یاد من باش ....
ادامه
9
1
23
پونه  , khateremohebi
جمعه 26 آذر ، 12:46
به یادتم
ادامه
رکسانا  , leyli20002
موی تو آرامش آب
بوی تو عطر صد کتاب
بوسه جادویی تو ،
کشف دوباره شراب... :x
ادامه
رکسانا  , leyli20002
بگذار دستانت مرا نوازش کند
بگذار دلم کمی ارام بگیرد

در بهشت آغوش تو ...
ادامه
رکسانا  , leyli20002
ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺐ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ

ﺧﻮﺍﺏ

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ

ﺗﺎ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﯼ ﻫﻢ ،ﻫﻨﻮﺯ

ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ

ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ

ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ

ﻧﮕﺎﻫﺖﮐﻨﺪ

ﺑﺒﻮﺳﺪﺕ

ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﺩ

ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ

ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺮﻭﺳﮑﻢ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻢ

ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ﻭ ﺍﯾﻦ

ﯾﻌﻨﯽ ، ﺯﻧﺪﮔـــــــــﯽ

♥♥ ﺧﻮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ♥♥
ادامه