زیبا  , leyli20002

زیبا

 خاطره هرجا که میری به یاد من باش
زیبا  , leyli20002

زیبا

مطالب
cloobid
leyli20002
، 1 سال و 17 روز
زن 30 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

زیبا  , leyli20002
زیبا 2 ماه پیش
خاطره هرجا که میری به یاد من باش
99
زیبا  , leyli20002
خاطره هرجا که میری به یاد من باش

اونور دنیا که میری به یاد من باش ....
ادامه
8
1
20
پونه  , khateremohebi
جمعه 26 آذر ، 12:46
به یادتم
ادامه
زیبا  , leyli20002
موی تو آرامش آب
بوی تو عطر صد کتاب
بوسه جادویی تو ،
کشف دوباره شراب... :x
ادامه
زیبا  , leyli20002
بگذار دستانت مرا نوازش کند
بگذار دلم کمی ارام بگیرد

در بهشت آغوش تو ...
ادامه
زیبا  , leyli20002
ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺐ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ

ﺧﻮﺍﺏ

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ

ﺗﺎ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﯼ ﻫﻢ ،ﻫﻨﻮﺯ

ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ

ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ

ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ

ﻧﮕﺎﻫﺖﮐﻨﺪ

ﺑﺒﻮﺳﺪﺕ

ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﺩ

ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ

ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺮﻭﺳﮑﻢ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻢ

ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ﻭ ﺍﯾﻦ

ﯾﻌﻨﯽ ، ﺯﻧﺪﮔـــــــــﯽ

♥♥ ﺧﻮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ♥♥
ادامه