مهدی لاهوتی نژاد , lahouti

مهدی لاهوتی نژاد

 هیچ حواسم نبود دو فنجان ریختم...............
مهدی لاهوتی نژاد , lahouti

مهدی لاهوتی نژاد

مطالب
cloobid
lahouti
، 8 سال و 1 ماه و 22 روز
مرد 40 ساله مجرد
فوق ليسانس ، روانشناسی


تبلیغات

مهدی لاهوتی نژاد , lahouti
مهدی 2 سال پیش
هیچ حواسم نبود دو فنجان ریختم...............
99
کامنت بنویسید...
ماریا   , maryaz
جمعه 31 فروردین ، 16:30
برترین داستان کوتاه جهان
ادامه
مهدی لاهوتی نژاد , lahouti
مهدی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
شغل : روانشناسی

مهدی لاهوتی نژاد , lahouti
4 سال پیش
ادامه
مهدی لاهوتی نژاد , lahouti
4 سال پیش
جذابیت تو … به خاطر چیز هائیست که مردم از تو ندیده یا نمی‌دانند

خودت را تند تند ورق نزن . . .
ادامه
مهدی لاهوتی نژاد , lahouti
4 سال پیش
کاش همه میفهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد

بهتر از دل بستن

به طاووسیست که تنها زیبایی دارد . . .
ادامه