, kraciva

Alma

 مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من
  , kraciva

Alma

مطالب
cloobid
kraciva
، 7 سال و 10 ماه و 12 روز
زن 78 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

  , kraciva

ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب
ای زمین بی‌من مروی و ای زمان بی‌من مرو
"این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو"

ادامه
99
کامنت بنویسید...
داریوش س , d.sepehr
یکشنبه 22 مهر ، 20:38
niceee
ادامه
  , kraciva
2 هفته پیش

‏کاش آدما هم مثه زنبور عسل بعد از هر نیش زدن میمردن!
ادامه
کامنت بنویسید...
  , kraciva
آدم چطوری به دلش حالی کنه که اشتباه شده؟؟؟؟؟
ادامه
کامنت بنویسید...
  , kraciva
برای من مهر در نگاه توست
نه در اولین ماه پاییز..
ادامه
کامنت بنویسید...
نیو لایف , newthink_computer
جمعه 6 مهر ، 18:33
بلکه تمام سال با مهرت
به انتظار می نشینم
ادامه
  , kraciva
[https://www.aparat.com/v/DRJjw]
عشق

فقط کلماتی نیست که به طور تصادفی گفته میشه

در یک لحظه و بدون فکر کردن

چیزهاییه که بدون حرف زدن احساس میشه

با لبخند زدن ، با در آغوش کشیدن

عشق

بعضی وقت ها هرگز نمی آید چون که بی صدا میگذره

به دنبال کسی است برای عشق ورزی و دوست داشتن

بعضی وقت ها دیر می رسد چون

کس دیگری جای اونه

عشق

مرز و مسافت و مکانی نمی شناسه

سنی ندارد و می تونه برسه

بین مردم گم شده یا در آوازی به اوج میرسه

میان یک خنده ، میان یک گریه

عشق

یعنی بخشیدن همه چیز بدون سرزنش کردن و فراموش کردن

برای از نو شروع کردن

یعنی چیزی نگفتن و در سکوت راه رفتن

یعنی فداکاری کردن بدون چشمداشت
عشق
ادامه
کامنت بنویسید...