احسان  , kasmin.qavampour

احسان

احسان  , kasmin.qavampour

احسان

مطالب تصاویر 120
cloobid
kasmin.qavampour
، 2 سال و 8 ماه و 20 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند- شرکت نفت (nioc)

آلبوم تصاویر

120 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 1 هفته پیش

99
احسان  , kasmin.qavampour
انسانها زود پشیمان میشوند؛

گاه از گفته هاو گاه از نگفته ها
گاه از کرده ها و گاه از نکرده ها

فرصت ها را دریابیم
ادامه
احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 2 هفته پیش

احسان  , kasmin.qavampour
فرصت زندگی کم است ...

بزرگوارتر از آن باش که برنجی

و

نجیب تر از آن باش که برنجانی…
ادامه
احسان  , kasmin.qavampour
میتوان زیبا زیست…

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،

نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند

گرم باشیم پر از فکر و امید…

عشق باشیم و سراسر خورشید…
ادامه