احسان  , kasmin.qavampour

احسان

احسان  , kasmin.qavampour

احسان

مطالب تصاویر 117
cloobid
kasmin.qavampour
، 3 سال و 2 ماه و 12 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند- شرکت نفت (nioc)

آلبوم تصاویر

117 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

احسان  , kasmin.qavampour
تصاویر آلبوم از احسان 1 هفته پیش
99
احسان  , kasmin.qavampour
کاش می شد خنده را تدریس کرد
کارگاه خوشدلی تاسیس کرد..!!
کاش می شد عشق را تعلیم داد
نا امیدان را امید و بیم داد..!!
شاد بود و شادمانی را ستود
با نشاط دیگران دلشاد بود..!!
کاش می شد دشمنی را سر برید
دوستی را مثل شربت سر کشید
کاش می شد پشت پا زد بر غرور
دور شد از خودپسندی,دور دور ..
با صفا و یکدل و آزاده بود
مثل شبنم بی ریا و ساده بود...
از دو رنگی و ریا پرهیز کرد
کینه را در سینه حلق آویز کرد...
کاش می شد ساده و آزاد زیست
در جهانی خرم و آباد زیست!!!
ادامه
احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 2 ماه پیش

احسان  , kasmin.qavampour
دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا
دو شخـص به تـو می آمـوزد:
یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار
اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت
آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
همه یادشون میمونه باهاشون چیكار كردى،
ولـى یادشون نمیمونه براشون چـكار كردى
ادامه