احسان  , kasmin.qavampour

احسان

احسان  , kasmin.qavampour

احسان

مطالب تصاویر 117
cloobid
kasmin.qavampour
، 3 سال و 20 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند- شرکت نفت (nioc)

آلبوم تصاویر

117 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 1 هفته پیش

99
احسان  , kasmin.qavampour
دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا
دو شخـص به تـو می آمـوزد:
یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار
اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت
آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
همه یادشون میمونه باهاشون چیكار كردى،
ولـى یادشون نمیمونه براشون چـكار كردى
ادامه
احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 3 هفته پیش

احسان  , kasmin.qavampour
تصویر آلبوم از احسان 3 هفته پیش

احسان  , kasmin.qavampour
تصاویر آلبوم از احسان 1 ماه پیش