کربلایی  , karbalaei.

کربلایی

کربلایی  , karbalaei.

کربلایی

مطالب
cloobid
karbalaei.
، 2 سال و 3 ماه و 11 روز
مرد 78 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

کربلایی  , karbalaei.
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا
ادامه
99
کربلایی  , karbalaei.
دفترِ عمرِ مرا
دستِ ایام ورق ها زده است
زیرِ بارِ غمِ عشق
قامتم خم شد و پشتم بشکست
در خیالم اما
هم چنان روزِ نخست
تویی آن قامتِ بالنده هنوز
ادامه
کربلایی  , karbalaei.
در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلی این بود
کاین شاهدِ بازاری وان پرده نشین باشد
ادامه