کربلایی , karbalaei.

کربلایی

 هیچ عنصری به اندازه سینمای ایران بخصوص زنان این سینما در حال تخریب فرهنگ و ارزش های عقیدتی و اخلاقی این کشور نیست
کربلایی , karbalaei.

کربلایی

مطالب
cloobid
karbalaei.
، 1 سال و 3 ماه و 20 روز
مرد 77 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

 • همسایه , Hamsayeh
  مدیرهمسایه
 • هما , homa
  معاونهما
 • دکتر احمدی‌نژاد دامت تاییداته , Dr.Ahmadinejad
 • مهدی بیا , mahdibiya
  معاونمهدی بیا
 • یادِیار , yadeyar
  معاونیادِیار
 • 138 رسانه

  morebox img


تبلیغات

کربلایی , karbalaei.
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم
که ازخاکِ گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد
به دستِ کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز پی در پی
دمِ گرمِ خودش را بر گلویم سخت بفشارد
و خوابِ خفتگانِ خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند دائم
سکوتِ مرگبارم را..
ادامه
99
کربلایی , karbalaei.
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را دیوانه کردی عاقبت

ای ز عشقت عالمی ویران شده
قصد این ویرانه کردی عاقبت
من تو را مشغول می‌کردم دلا
یاد آن افسانه کردی عاقبت

ای دل مجنون و از مجنون بَتَر
مردی و مردانه کردی عاقبت
ادامه
کامنت بنویسید...
کربلایی , karbalaei.
پنجشنبه 5 مرداد ، 11:28
خوندم و نشدم
اگر موردی هست بفرمایید
ادامه
مهسا , dokhi...shir4zi
پنجشنبه 5 مرداد ، 10:16
بخونین دوباره
متوجه میشین
ادامه
کربلایی , karbalaei.
پنجشنبه 5 مرداد ، 10:01
چه سوتی؟
ادامه
کربلایی , karbalaei.
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می‌داری
تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب
به امیدی که در این ره به خدا می‌داری
ادامه
کربلایی , karbalaei.
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
ادامه
کربلایی , karbalaei.
2 روز پیش
پرستش به مستی ست در کیشِ مهر
برون اند زین جرگه هشیارها
ادامه