کربلایی , karbalaei.

کربلایی

 هیچ عنصری به اندازه سینمای ایران بخصوص زنان این سینما در حال تخریب فرهنگ و ارزش های عقیدتی و اخلاقی این کشور نیست
کربلایی , karbalaei.

کربلایی

مطالب
cloobid
karbalaei.
، 1 سال و 5 ماه و 12 روز
مرد 77 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

 • همسایه , Hamsayeh
  مدیرهمسایه
 • هما , homa
  معاونهما
 • دکتر احمدی‌نژاد دامت تاییداته , Dr.Ahmadinejad
 • مهدی بیا , mahdibiya
  معاونمهدی بیا
 • یادِیار , yadeyar
  معاونیادِیار
 • 136 رسانه

  morebox img


تبلیغات

کربلایی , karbalaei.
دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان
گونهٔ زردش دلیل ، ناله زارش گواست
ادامه
99
کربلایی , karbalaei.
جان عشاق سپندِ رخ خود می‌دانست
و آتش چهره بدین کار برافروخته بود
ادامه
کربلایی , karbalaei.
گر چه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم
در نهانش نظری با من دلسوخته بود
کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل
در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود
ادامه
کربلایی , karbalaei.
آخرین بار که در آینه تنها بودم

پسری را دیدم که به خود می پیچید

لای انگشتانش قلمی پیدا بود

دردِ سنگینی

زیر ناخن هایش جاری بود

من درآن آینه خود را دیدم

عصر آن روز

پسری سنگ به دیوارِ دبستان می زد

من و او دور شدیم از هم و او

در مه خاطره هایم گم شد….
ادامه
کربلایی , karbalaei.
شاهِ خوبانی و منظورِ گدایان شده‌ای
قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه
سخنت رمز دهان گفت و کمر سِرِّ میان
و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه
ادامه