علی کربلائی , karbalaei.

علی کربلائی

 هیچ عنصری به اندازه سینمای ایران بخصوص زنان این سینما در حال تخریب فرهنگ و ارزش های عقیدتی و اخلاقی این کشور نیست
علی کربلائی , karbalaei.

علی کربلائی

مطالب
cloobid
karbalaei.
، 1 سال و 1 ماه و 18 روز
مرد 77 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

 • همسایه , Hamsayeh
  مدیرهمسایه
 • هما , homa
  معاونهما
 • دکتر احمدی‌نژاد دامت تاییداته , Dr.Ahmadinejad
 • مهدی بیا , mahdibiya
  معاونمهدی بیا
 • یادِیار , yadeyar
  معاونیادِیار
 • 132 رسانه

  morebox img


تبلیغات

علی کربلائی , karbalaei.
ادامه
99
علی کربلائی , karbalaei.
ادامه
علی کربلائی , karbalaei.
ادامه
علی کربلائی , karbalaei.
ادامه
علی کربلائی , karbalaei.
مهدی بیا 1 هفته پیش
ادامه