کامیار ص , kamyar22

کامیار ص

 چه رفتن ها ، که می ارزد به بودن های پوشالی .... چه آغوشی ، چه امیدی ، به این احساس تو خالی ؟
کامیار ص , kamyar22

کامیار ص

مطالب
cloobid
kamyar22
، 8 سال و 7 ماه و 30 روز
مرد 40 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس سازه


تبلیغات

کامیار ص , kamyar22
کامیار 1 سال پیش
چه رفتن ها ، که می ارزد به بودن های پوشالی .... چه آغوشی ، چه امیدی ، به این احساس تو خالی ؟
99
4
1
المیرا رازی , el_ra
دوشنبه 24 اردیبهشت ، 14:37
تولدتون مبارک
ادامه
کامیار ص , kamyar22
کامیار 1 سال پیش
در خویش می سازم تو را ، در خویش ویران می کنم ... یک عمر زندان توام ، یک عمر کتمان می کنم ...!
کامیار ص , kamyar22
کامیار 1 سال پیش
جز من اگرت عاشق و شیداست ، بگو ور میل دلت به جانب ماست ، بگو ور هیچ مرا در دل توجاست ، بگو ... گر هست بگو ، نیست بگو ، راست بگو ...
کامیار ص , kamyar22
صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم
وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم
صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم
چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم
تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری
یا آنک کنی ویران هر خانه که می سازم
جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو
چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم
هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید
با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم
در خانه آب و گل بی‌توست خراب این دل
یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم

مولانا
ادامه
4
1
1
میشا  , misha78
یکشنبه 28 شهریور ، 17:12
Like
ادامه