کُر بختیاری , jonmanbia_to

کُر بختیاری

 ولاااااا یکین ایخواستــــــــــم ......ای بیداد و بخونــــــه.... بکنه خار ز دلـــــــــم... گــــل به جاس بنشــــونـــــــه
کُر بختیاری , jonmanbia_to

کُر بختیاری

مطالب
cloobid
jonmanbia_to
، 6 سال و 1 ماه و 25 روز
مرد 31 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس ابزار دقیق


تبلیغات