کُر بختیاری , jonmanbia_to

کُر بختیاری

 ولاااااا یکین ایخواستــــــــــم ......ای بیداد و بخونــــــه.... بکنه خار ز دلـــــــــم... گــــل به جاس بنشــــونـــــــه
کُر بختیاری , jonmanbia_to

کُر بختیاری

مطالب
cloobid
jonmanbia_to
، 7 سال و 8 ماه و 22 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس ابزار دقیق


تبلیغات

کُر بختیاری , jonmanbia_to
کر برنو به شونوم، کوهه زرده نشونوم
ز ایل هفت و چهاروم ، مونوم که سردیاروم
نوشته به سجلدوم کده کوهسارون آزاد
نوشته بختیاری یه کری ز داک ایران
ز ایل شیرعلیمردونوموسردار اسعد و سیدال
ز مال آ علیدادوم که وی چی رستم زال
ادامه
99
کُر بختیاری , jonmanbia_to
بخور بخور فقط تموم شد دور دهنتو پاک کن کچل:))...ایمال:))
ادامه